Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#dziuk

Poseł Barbara Dziuk

Wróć do listy
Poseł Barbara Dziuk - Wystąpienie z dnia 03 lipca 2019 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
100 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3484 i 3545).

Poseł Barbara Dziuk:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości chcę przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

    Celem projektu jest zwiększenie dostępu obywateli do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, a dostęp do szerokopasmowego Internetu niweluje obszary wykluczone cyfrowo, w tym obszary wiejskie. Cyfryzacja zapewnia gospodarce rozwój i stymuluje do rozwoju na obszarach pozbawionych tych możliwości. Przyjęte rozwiązania wynikają z założeń ˝Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)˝ oraz zalecenia komunikatu Komisji Europejskiej ˝Łączności dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego˝. Do 2015 r. należy upowszechnić dostęp do szerokopasmowego Internetu znacznie większej szybkości niż do tej pory. W projekcie zapisano rozwiązania, które ułatwią i przyspieszą prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Zawarto w nim regulacje, które zapewnią dostęp do informacji o emisji promieniowania elektromagnetycznego w środowisku w związku z budową i modernizacją sieci mobilnych.

    Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Projekt nie wymaga przedstawienia go właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa zostanie przekazana do Komisji Europejskiej jako krajowy środek wykonawczy.

    W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie rekomenduję ww. ustawę oraz przedkładam dziewięć poprawek. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.