Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#dziuk

Poseł Barbara Dziuk

Wróć do listy
Poseł Barbara Dziuk - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2019 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
154 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (druki nr 3476 i 3532).

Poseł Barbara Dziuk:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość prezentuję stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, druki nr 3476 i 3532.

    Projekt dotyczy przyspieszenia procesu eliminowania zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza na większości obszarów Polski oraz wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, ma problemy z dotrzymaniem wymogów jakości powietrza, co wynika m.in. z tego, że przekroczenia są generowane przez sektor bytowo-komunalny i transport. Do tej pory na ocenę poziomu substancji w powietrzu i klasyfikację stref, co określała uchwała sejmików województw, miały one 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników dostarczonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Projekt przewiduje, że termin przygotowania programu ochrony powietrza będzie o 3 miesiące krótszy. Programy będą realizowane po otrzymaniu oceny jakości powietrza za 2018 r., zaś termin ich przyjęcia przez sejmik województwa to 15 czerwca 2020 r. Zostało to ustalone z Komisją Europejską, która zobowiązała Polskę do przedstawienia do czerwca 2020 r. programu ochrony powietrza spełniającego wymogi dyrektywy oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

    Aby poprawić skuteczność realizacji programu ochrony powietrza wprowadzono obowiązek monitorowania przez zarząd województw corocznego postępu działań naprawczych i planów działań krótkoterminowych w gminach. Zmiany dotyczące systemu zarządzania jakością powietrza przez administrację samorządową oraz zmiany zakresu programu ochrony powietrza spowodują konieczność przygotowania dokumentacji i sprawozdawczości, a także pozwolą na przeniesienie monitorowania dotychczasowych działań naprawczych z poziomu gminy na poziom województwa.

    Pozyskane informacje o działaniu programu ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych pozwolą wypełnić obowiązek w zakresie sprawozdawczości ciążący na naszym kraju wobec Komisji Europejskiej. Z kolei zalecenia Najwyższej Izby Kontroli nakładają obowiązek stałej współpracy z innymi podmiotami i prowadzenia bieżącej, konsekwentnej i systematycznej analizy skuteczności działań naprawczych i stopnia wykonywania założeń programu ochrony powietrza w regionach. Zmiany mają na celu zdyscyplinowanie organów sporządzających program ochrony powietrza, aby działania przewidziane w programie umożliwiły faktyczne ograniczenie przekroczeń dopuszczalnych wartości w możliwie najkrótszym terminie w poszczególnych regionach krajów.

    Omawiane zmiany są zgodne z prawem Unii Europejskiej. Są potrzebne, aby monitorować jakość powietrza w celu eliminowania zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Klub Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie opiniuje omawiane zmiany ustawowe. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.