Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#dziuk

Poseł Barbara Dziuk

Wróć do listy
Poseł Barbara Dziuk - Wystąpienie z dnia 17 lipca 2019 roku.
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
231 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka Kowalczyka (druki nr 3607 i 3648).

Poseł Barbara Dziuk:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przedkładam sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zgłoszenia wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka Kowalczyka.

    Na posiedzeniu komisji wysłuchaliśmy przedstawiciela wnioskodawców z ramienia Klubu Parlamentarnego PO-KO. Uzasadnienie dotyczyło m.in. zarzutów wobec rządowego programu ˝Czyste powietrze˝, który będzie trwać do 2029 r. Wnioskodawcy podkreślali bezczynność ministra i rządu, która rzekomo ma wpłynąć na utratę dofinansowania z Unii Europejskiej na działania związane z eliminacją smogu w Polsce. Wywiązała się dyskusja.

    W związku z powyższym trzeba podkreślić fakt, który zdarzył się po raz pierwszy w historii Polski, związany z obligatoryjnym programem skierowanym do wszystkich Polek i Polaków w celu poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji przez bardzo małe lokalne kotłownie lub też rozproszone indywidualne źródła spalania oraz środki transportu. Resort środowiska kierowany przez pana ministra Henryka Kowalczyka jest odpowiedzialny za ustanawianie systemu oceny jakości powietrza polegającego na prowadzeniu monitoringu stanu powietrza w kraju, wprowadzaniu norm jakości powietrza oraz ogólnych zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością powietrza.

    Z całą odpowiedzialnością należy stwierdzić, że minister środowiska wykorzystał swoje uprawnienia do stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających poprawę jakości powietrza na obszarze całej Polski. Najważniejsze autorytety zarówno światowe, jak i krajowe wypowiadają się i podkreślają, że po raz pierwszy powstał program ogólnopolski ˝Czyste powietrze˝ dla wszystkich, który służy poprawie życia i dbałości o zdrowie. (Oklaski)

    Minister Henryk Kowalczyk podkreślał również i przedstawił informację na temat najważniejszych działań, które podjął wspólnie z Ministerstwem Środowiska. Po pierwsze, uporządkowanie gospodarki odpadami, zakaz przywozu do Polski odpadów komunalnych, wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska, całodobowe dyżury, możliwość kontroli bez zapowiedzi, wyposażenie w nowy sprzęt do kontroli i badań, współpraca ze służbami takimi jak Policja, straż pożarna, prokuratura. Efekty wprowadzonych zmian: ograniczenie liczby występujących pożarów, obniżenie opłat za odbiór odpadów komunalnych i zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych selektywnie.

    Bardzo istotnym przedsięwzięciem są prowadzone przez ministerstwo bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Nasi poprzednicy, PO i PSL, w 2012 r. próbowali zbudować taką bazę, ale niestety nie udało się. Pełne uruchomienie wszystkich funkcjonalności bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami będzie skutecznym narzędziem Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.

    Poprawa jakości powietrza w Polsce, co też podważa opozycja... Niestety trzeba powiedzieć, że Ministerstwo Środowiska wzmacnia system oceny jakości powietrza w Polsce poprzez wzmocnienie systemu pomiaru jakości poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do pomiarów jakości, i tworzenie nowych stacji i stanowisk pomiarowych.

    (Głos z sali: Ale to jest pani opinia czy to było na posiedzeniu komisji?)

    (Głos z sali: Ale to jest sprawozdanie komisji?)

    Program ˝Czyste powietrze˝, o którym mówiłam, jest również bardzo dobrze konsultowany w terenie.

    (Poseł Cezary Tomczyk: To jest sprawozdanie komisji, nie ten punkt.)

    Niestety opozycja może się nie zgadzać z faktami, ale naprawdę jest bardzo duże zainteresowanie, bo ta zależność, która jest między samorządem a ministerstwem, wzrasta, są umowy podpisane z ministerstwem.

    (Głos z sali: A nie opinia PIS-u.)

    (Poseł Anna Paluch: Uspokój się, zachowuj się.)

    Przedkładam informacje, o których mówił pan minister środowiska na posiedzeniu komisji.

    (Głos z sali: Trochę kultury, pani poseł.)

    Bardzo istotnym elementem, który trzeba przypomnieć totalnej opozycji, był szczyt klimatyczny w Katowicach, gdzie można podkreślić ważność zarówno ministerstwa...

    (Głos z sali: Pani marszałek, to sprawozdanie komisji... Przynajmniej niech pani uwagę zwróci, bo rozumiem, że pani nie ma wpływu na to, co pani poseł mówi, ale chociaż uwagę, pani marszałek.)

    (Głos z sali: Sprawozdanie komisji...)

    ...jak i najważniejszy punkt, jeżeli chodzi o stanowisko Polski w sprawie rozmów.

    (Głos z sali: Pani poseł nie rozumie, kto to jest przedstawiciel komisji.)

    Proszę mi nie przeszkadzać, bo naprawdę... Troszkę kultury i obycia. (Dzwonek)

    (Głos z sali: Ale to nie jest przedstawiciel komisji, tylko sprawozdawca.)

    (Głos z sali: Sprawozdanie...)

    (Głos z sali: Pani marszałek, proszę tylko jedno zdanie.)

    (Głos z sali: Proszę siadać, panie pośle.)

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Szanowni państwo, bardzo proszę o zachowanie ciszy.

    Rzeczywiście, pani poseł, proszę wrócić do sprawozdania.

    Poseł Barbara Dziuk:

    Najważniejsze działania podjęte przez narodowy fundusz ochrony środowiska, które totalna opozycja również podważała, to wspieranie elektromobilności, na którą państwa nie było stać, transport niskoemisyjny. A jeśli chodzi o ogólnopolskie programy finansowania służb ratowniczych, to państwo niestety nie zrobiliście tego na takim poziomie, jak obecnie Ministerstwo Środowiska, co trzeba podkreślić.

    (Głos z sali: Pani marszałek.)

    (Poseł Anna Paluch: Proszę się uspokoić.)

    (Poseł Artur Dunin: Opinia PiS-u będzie za chwilę.)

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Jeżeli chodzi o programy związane z finansowaniem i wsparciem wsi, to również zostały one bardzo solidnie opracowane przez ministerstwo.

    (Głos z sali: Pani marszałek, pani poseł nas nie słucha.)

    (Poseł Artur Dunin: Musi odczytać, co minister Kowalczyk przygotował.)

    Niestety państwo macie wiele zaniedbań, a nam zarzucacie niekompetencje i frywolność, i działanie przeciwko Polkom i Polakom. W związku z toczącą się dyskusją, właśnie na takim poziomie, jak dzisiaj, gdy państwo wyrażacie tutaj swoje poglądy...

    (Poseł Jerzy Meysztowicz: Proszę pani, czy pani wie, co to jest sprawozdanie?)

    (Poseł Artur Dunin: O, to jest sprawozdanie, to się zgadza.)

    ...komisja ochrony środowiska negatywnie opiniuje wotum nieufności w stosunku do pana ministra środowiska. (Oklaski)

    Pani Marszałek! Tu chciałam podkreślić jedną bardzo istotną rzecz. Pan minister w swoich działaniach wspólnie z wiceministrami, całym resortem...

    (Głos z sali: A to już nie.)

    ... przede wszystkim poprawia jakość życia i stan powietrza. (Wesołość na sali)

    Szanowni Państwo! Pokazujecie poziom, który naprawdę jest przykry, a ja bardziej bym wolała dyskutować merytorycznie, a nie politycznie.

    (Głos z sali: Basiu, wygarnij im wszystko.)

    (Głos z sali: Zna pani regulamin Sejmu?)

    Bardzo dziękuję, panie ministrze, za pracę, którą pan wkłada w podnoszenie jakości zdrowia i życia mieszkańców. Dziękuję. (Oklaski)

    (Głos z sali: Pani jest sprawozdawcą komisji.)

    (Poseł Anna Paluch: Uspokój się.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.