Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#witek

Poseł Elżbieta Witek

Elżbieta Witek
Prawo i Sprawiedliwość
Oceń posła
Ocena
2.6
Pozycja w rankingu:
349
Liczba głosów: 10
Informacje ogólne
Informacje Aktualności
Zespoły parlamentarne
Wróć do listy
Poseł Krzysztof Kubów - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2019 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
211 wyświetleń
0

Stenogram

21. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3237 i 3503).

Poseł Krzysztof Kubów:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu co do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, druki nr 3237 oraz 3503.

    Nowelizacja ma na celu wdrożenie do prawa krajowego przepisów dyrektywy BSS ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz dyrektywy NSD ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego, obiektów jądrowych, a także dokonanie innych zmian prawa w odniesieniu do bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikającej z oceny dotychczasowych przepisów.

    Do najważniejszych rozwiązań należą: ochrona przed narażeniem na promieniowanie jonizujące spowodowanym przez radon w miejscach pracy, w budynkach, lokalach i innych pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zmiany wartości dawek granicznych dla pracowników w związku z nowymi wynikami badań wpływu promieniowania jonizującego na organizm człowieka, czy też wprowadzenie ograniczników dawek promieniowania jonizującego.

    Zmiany również dotyczą zwiększenia ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych czy zwiększenia przejrzystości działań organów dozoru jądrowego przez udostępnianie społeczeństwu programu kontroli dozorowych oraz zwiększenia informacji o działaniach, jakie należy podejmować w sytuacjach zetknięcia się ze źródłem niekontrolowanym, czyli porzuconym lub zaginionym źródłem promieniotwórczym, a także szkolenia funkcjonariuszy odpowiednich służb, które mogą zetknąć się z takimi źródłami.

    Nowelizacja również wprowadza zapewnienie ochrony przed narażeniem na naturalnie występujące substancje promieniotwórcze, w tym związane z działalnością górniczą.

    W przypadku ustawy o ochronie przeciwpożarowej zmiany dotyczą treści art. 14 poprzez dodanie ust. 1b o treści: ˝Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków bierze udział w likwidacji zagrożenia, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego˝. W ten sposób zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego rozszerzą się o udział w likwidacji zagrożeń, w tym w działaniach ratowniczych, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. W dotychczasowym stanie prawnym nie było służby przeznaczonej do działania w sytuacji zdarzenia radiacyjnego, a dotychczasowe faktyczne przygotowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej nie miało umocowania ustawowego. Zaproponowane brzmienie przepisu pozwoli na precyzyjne wskazanie przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej zadań, obowiązków i procedur ratowniczych w przypadku udziału sił i środków Państwowej Straży Pożarnej podczas działań na miejscu zdarzenia radiacyjnego.

    Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom pracownikom, pacjentom i ogółowi społeczeństwa zapewniony zostanie najwyższy poziom ochrony radiologicznej.

    To bardzo dobry projekt, dlatego w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość proszę Wysoką Izbę o przyjęcie omawianego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.6
Pozycja w rankingu:
349
Liczba głosów: 10
Zobacz pełne profile z okręgu 1 Legnica
Ewa Drozd
Ewa Drozd
Krzysztof Kubów
Krzysztof Kubów
Marzena Machałek
Marzena Machałek
Ewa Szymańska
Ewa Szymańska
Robert Winnicki
Robert Winnicki
Iwona Krawczyk
Iwona Krawczyk
Zobacz pełne profile z okręgu 1 Legnica
Ewa Drozd
Ewa Drozd
Krzysztof Kubów
Krzysztof Kubów
Marzena Machałek
Marzena Machałek
Ewa Szymańska
Ewa Szymańska
Robert Winnicki
Robert Winnicki
Iwona Krawczyk
Iwona Krawczyk
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.