Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Michał Wójcik - Wystąpienie z dnia 19 lipca 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
385 wyświetleń
0

Stenogram

57. i 58. punkt porządku dziennego:


   57. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3573).
   58. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3486).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Uzasadnieniem przedłożonego przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest potrzeba wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który został wydany 16 maja 2018 r. w sprawie K 18/17, i potrzeba zmiany art. 70 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

    Trybunał stwierdził, że ten przepis jest niezgodny z kilkoma przepisami konstytucji: art. 30, w związku z art. 47, art. 31 ust. 3 konstytucji, w zakresie których określa termin do wytoczenia przez pełnoletnie dziecko powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki niezależnie od daty powzięcia przez to dziecko wiadomości o tym, że nie pochodzi od męża swojej matki.

    Przepis stanowi, że dziecko ma możliwość wniesienia tego rodzaju powództwa w ciągu 3 lat od osiągnięcia pełnoletności. Tak określony termin dotyczy jednak pełnoletniego dziecka również w przypadku powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, tak jak jest napisane w art. 6114 § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, oraz powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, regulowanego przez art. 81 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

    A zatem pojawiła się potrzeba ujednolicenia regulacji, dlatego w projekcie proponuje się zmianę obu przepisów w taki sam sposób, jak w przypadku art. 70 § 1, który był zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny.

    Zmiana polega na modyfikacji początku biegu terminu do wytoczenia powództwa przez pełnoletnie dziecko w każdym z tych powództw przez wskazanie, że termin ten biegnie od chwili dowiedzenia się przez dziecko, że biologicznie nie pochodzi od osoby, która figuruje w akcie urodzenia jako matka lub ojciec, przy czym termin nie rozpoczyna biegu, jeżeli dziecko uzyskało taką informację przed uzyskaniem pełnoletności. W takim przypadku początkiem biegu jest dzień osiągnięcia przez to dziecko pełnoletności.

    Ze względu na postęp w dziedzinie możliwości ustalenia pochodzenia dziecka oraz naturalne dążenie do poznania prawdy w zakresie biologicznego pochodzenia konieczne jest wydłużenie, przynajmniej w naszej opinii, do 1 roku obecnych terminów 6-miesięcznych do wytoczenia każdego z powództw przewidzianych w różnych sytuacjach, m.in. art. 6113 § 1 i 2, art. 63, art. 64 § 1, art. 64 § 2, art. 65, art. 69 § 1, art. 78 § 1 w sprawach o uznanie oraz także w konsekwencji w art. 76 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Chodzi o sprawy o uznanie ojcostwa zmarłego dziecka.

    Opierając się na rozważaniach poczynionych w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w projekcie przyjęto również, że mąż matki powinien mieć możliwość wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w terminie liczonym od chwili powzięcia wiadomości, że nie jest ojcem dziecka swojej żony, a nie od chwili, gdy dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Obecnie mówią o tym art. 63 i art. 64 § 2.

    Podobnie i matka powinna mieć możliwość wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa swego męża od chwili powzięcia wiadomości, że nie jest on ojcem jej dziecka, a nie od chwili urodzenia dziecka, jak obecnie reguluje to art. 69 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

    Z tego względu odpowiednio nowelizujemy przepisy, proponujemy ich nowelizację. Dla zachowania spójności systemowej wprowadzone zostanie ograniczenie, że wniesienie tego powództwa może nastąpić najpóźniej do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

    Mając na uwadze, że zostają wydłużone terminy do wniesienia przez matkę i ojca powództw negatywnych w zakresie pochodzenia dziecka oraz że termin do wytoczenia takiego powództwa przez dziecko ma zaczynać bieg od chwili powzięcia przez nie wiadomości, że nie pochodzi od danej osoby, przewiduje się, by termin ten również dla dziecka wynosił rok. Jedynie w okresie przejściowym, żeby nie doszło do pozbawienia dziecka uprawnień w tym względzie, przyjęto termin 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

    Oczywiście celowe jest również, by postępowania o zaprzeczenie ojcostwa czy też postępowania o zaprzeczenie macierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy zostały ukończone w oparciu o przepisy korzystniejsze dla stron. Dlatego należałoby przyjąć zasadę stosowania w tych postępowaniach przepisów nowych i w tym zakresie jest projektowany art. 2 ust. 1 nowelizacji.

    Projektowana ustawa powinna wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Jest to krótki czas, zważywszy, że chodzi o regulacje rangi kodeksowej, jednak projektowane zmiany nie komplikują istniejących stosunków prawnych, nie uszczuplają uprawnień zainteresowanych osób, nie ma zatem przeszkód do wprowadzenia takiego terminu.

    Przedkładany projekt stanowi kontynuację tych zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które zostały zapoczątkowane na podstawie uchwalonej jednomyślnie przez parlament ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o procedurze cywilnej. Bardzo proszę o przyjęcie przedłożonego projektu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.4
Pozycja w rankingu:
351
Liczba głosów: 70
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.