Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 08 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
349 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 323 i 540).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw jasno pokazuje, że ustawa w przedstawionej formie jest niezbędna. Cele w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych określone zostały w europejskiej agendzie cyfrowej. Do 2013 r. wszyscy Europejczycy mają mieć dostęp do podstawowych połączeń szerokopasmowych, a do 2020 r. wszyscy Europejczycy mają mieć możliwość dostępu do sieci o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s i przynajmniej 50% europejskich gospodarstw domowych ma mieć możliwość dostępu do sieci o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.

    Projektowana ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających zmniejszyć koszty realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej, zwanej dalej dyrektywą w sprawie redukcji kosztów. Ma ona także na celu pilne usunięcie najważniejszych barier administracyjnych i prawnych blokujących inwestycje telekomunikacyjne. Przyjęcie ustawy jest konieczne do zabezpieczenia świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym, zwłaszcza szerokopasmowego dostępu do Internetu i łączności bezprzewodowej.

    Rozwiązania prawne przewidziane w tym projekcie ustawy to również wykonanie zaleceń wynikających z raportu Najwyższej Izby Kontroli pt. ˝Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej˝ z 30 października 2015 r.

    Infrastruktura sieci szerokopasmowych stanowi podstawę jednolitego rynku cyfrowego i jest warunkiem uzyskania konkurencyjności w skali światowej, np. w dziedzinie handlu elektronicznego. Zdaniem wnioskodawców bariery inwestycyjne oraz koszty wejścia na rynek można zmniejszyć poprzez umożliwienie intensywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej, lepszą współpracę w zakresie planowania prac inżynieryjno-budowlanych, usprawnienie procedur udzielania zezwoleń na roboty budowlane oraz usunięcie przeszkód w dostępie do budynków i infrastruktury w budynkach.

    Proponowana zmiana zawiera szereg istotnych, szczegółowych regulacji, które pozwolą nam na lepszą i tańszą komunikację cyfrową. Może dzięki tej regulacji internauci przestaną wyśmiewać tzw. strefy ciszy w niektórych wagonach, kiedy i tak w terenie, poza obszarem miejskim, we wszystkich pociągach brak zasięgu, a mieszkańcy górskich rejonów przestaną łapać zasięg, wbiegając na najwyższe wzniesienie w okolicy, kiedy trzeba wezwać pogotowie ratunkowe lub straż pożarną.

    To jest dobra zmiana, więc Koło Poselskie Wolni i Solidarni popiera tę ustawę. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
120
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.