Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#upr

Koło Poselskie Unia Polityki Realnej

Wróć do listy
Poseł Bartosz Józwiak - Wystąpienie z dnia 09 grudnia 2015 roku.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
682 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 68).

Poseł Bartosz Józwiak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proponowany projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma charakter porządkujący i tutaj ze wszech miar jesteśmy zwolennikami tego, żeby został przesunięty w czasie. Jego głównym celem jest bowiem przesunięcie terminu wejścia w życie systemu CEPiK 2.0 z uwagi na brak wdrożenia odpowiednich technologii przez szereg instytucji (głównie odnosi się do instytucji starostw powiatowych i im podobnych). I w tej mierze jest on oczywiście godny poparcia. Przy czym chcemy zaznaczyć, że nad samym systemem CEPiK w ogóle powinniśmy się głęboko zastanowić. Pamiętajmy, że na ten system wydano już ponad 1 mld zł od początku i on nadal nie funkcjonuje. Naprawdę powinniśmy się zastanowić, czy to są pieniądze dobrze wydawane, a wydawanie pieniędzy publicznych powinniśmy mieć zawsze gdzieś blisko serca.

    Warto jednak przy tej okazji zastanowić się również nad innymi elementami i zwrócić uwagę na podstawowy akt prawny, który ma stworzyć ramy prawne dla realizacji projektu CEPiK 2.0, czyli na ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zakłada między innymi: znaczne poszerzenie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, ustanowienie zasady wprowadzania danych do ewidencji w czasie wykonywania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych oraz poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu do danych ze wskazanych wyżej ewidencji. To są bardzo znaczące elementy.

    Analizując poszczególne punkty ustawy, należy zwrócić uwagę, że np. w przypadku zasobów danych dotyczących kierowców oraz osób nieposiadających uprawnień na 20 wskazanych rodzajów informacji, które będą się tam zawierały, aż 13 to kategorie nowe, niewystępujące we wcześniejszym rejestrze, a także na wykaz instytucji państwowych i samorządowych dopuszczonych do wglądu w te dane. Oczywiście część z tych instytucji miała już wcześniej na podstawie innych aktów prawnych dostęp do tych informacji, dodano jednak oprócz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego także kierownika ośrodka pomocy społecznej i pracownika pomocy społecznej, co naszym zdaniem jest skandaliczne. Mamy dość poważne wątpliwości co do tego, czy takie rozszerzenie wachlarza osób, które mają dostęp do informacji osobowych, do informacji wrażliwych, nie jest naruszeniem naszych praw obywatelskich do ochrony danych osobowych. W tej kwestii zastrzeżenia zgłaszane są przez różne organizacje pozarządowe, które zajmują się problematyką ochrony danych osobowych. Co ciekawe, tak na marginesie, art. 7 pkt 1c tego dokumentu mówi o tym, że opłaty ewidencyjne są wyrażane w euro. Moim zdaniem, i naszym zdaniem, nie jest to zasadne, dlatego że w Polsce walutą jest złotówka i nie widzimy potrzeby, żeby taką manierę stosować i wyrażać jakiekolwiek opłaty w walutach obcych. Dlatego naszym zdaniem, obok odsunięcia w czasie wejścia wspomnianej nowelizacji, należy bezwzględnie podjąć dyskusję o kształcie ewidencji pojazdów, kierowców oraz posiadaczy kart parkingowych, a więc systemach, w których gromadzone są bardzo szerokie dane osobowe dotyczące większości obywateli i niemal wszystkie dane wrażliwe. Po rozwagę należy wziąć w tej dyskusji zasadność gromadzenia danych w tych poszczególnych instytucjach.

    Obok tego należy także jeszcze raz przemyśleć zmiany w zakresie zdobywania uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, które wydają się być przesadnie restrykcyjne, kosztowne, oderwane od realiów drogowych i które powodują niepotrzebne nierówności wobec prawa dla poszczególnych uczestników ruchu drogowego, tu jest szereg przykładów.

    Konkludując, zdecydowanie popieramy propozycję odsunięcia w czasie terminu wejścia opiniowanej zmiany nie tylko ze względu na nieprzygotowanie od strony technicznej wprowadzenia systemu CEPiK 2.0, ale także ze względu na potrzebę poważnej debaty nad treścią ustawy i koniecznością dokonania w niej szeregu zmian w oparciu o rzetelne konsultacje społeczne i branżowe. Dziś bowiem, jak wynika z treści ustawy, jej przepisy zdają się być pisane tylko i wyłącznie pod dyktando Policji, bez uwzględnienia opinii organizacji pozarządowych, w tym także tych reprezentujących kierowców, oraz bez uwzględniania naszych interesów w aspekcie ochrony danych osobowych.

    Zresztą jeżeli chodzi o taki tryb procedowania, odczułem go na własnej skórze, próbując w zeszłej kadencji Sejmu reprezentować różne organizacje i stowarzyszenia kierowców, które nie były dopuszczone praktycznie ani razu do konsultacji społecznych w omawianym tutaj zakresie.

    Mamy nadzieję, że uzyskany dziś czas zostanie wykorzystany na niezbędne zmiany i korekty, tak aby akty prawne wychodzące z Sejmu były dla ludzi, a nie przeciwko ludziom. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej
Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.7
Pozycja w rankingu:
49
Liczba głosów: 43
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.