Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#poko

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska

Wróć do listy
Posłowie Gabriela Lenartowicz, Stanisław Gawłowski i Ryszard Wilczyński - Zapytanie z dnia 04 lipca 2019 roku.
Pytanie w sprawie utraty możliwości finasowania ze środków UE programu "Czyste Powietrze"

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1241 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Gabriela Lenartowicz:

    Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałam zapytać o sytuację, która miała miejsce w ostatnich kilku dniach. Polaków zelektryzowała bulwersująca wiadomość o ryzyku utraty miliardów euro z przyszłej perspektywy finansowej na walkę ze smogiem. W związku z tym, że pojawiały się informacje zaprzeczające temu, chciałabym zapytać przede wszystkim o to, kto tak naprawdę w imieniu rządu polskiego negocjował i kto otrzymał list od Marka Lemaître’a, komisarza Komisji Europejskiej do spraw rozwoju regionalnego i miast i jakie jest stanowisko rządu polskiego wobec tego ultymatywnego w treści pisma. I tak naprawdę kto odpowiada za te negocjacje i ewentualne ryzyko utraty tych środków, bo w tej chwili mamy sytuację taką, jak w tym przysłowiu ludowym: kowal zawinił, cygana powiesili? Chcielibyśmy wiedzieć, kogo mamy rozliczać jako Polacy z tego, w jak skuteczny sposób zabiega o wsparcie europejskie w kwestii tak poważnego problemu, który mają Polacy, z powodu którego umierają ich dziesiątki tysięcy rocznie wcześniej. Dziękuję.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Ryszard Wilczyński:

    Panie Ministrze! Korzystając z faktu, że rozmawiamy o programie ˝Czyste powietrze˝, chciałbym zapytać, jak wygląda bieżąca realizacja tego programu, jeżeli chodzi o liczbę złożonych wniosków i wartości wniosków zaakceptowanych w odniesieniu do całej, globalnej kwoty 103 mld zadeklarowanej na realizację tego programu.

    Przechodzę na lokalne podwórko. W przypadku wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w Opolu zaledwie 1/4 wniosków została rozpatrzona.

    Panie Ministrze! Pierwsze wnioski, jakie się nasuwają, są takie, że osoby, dwójka zarabiających ludzi mających przychody na poziomie średniej krajowej w zasadzie nie dostaje dofinansowania z tego programu, a ci, którzy zadeklarują, że nie mają nic (Dzwonek), potrafią dostać z tego programu tyle, ile wynoszą dochody jednej osoby zarabiającej na poziomie średniej krajowej. To jakaś głęboka nieprawidłowość. Prosiłbym o analizę tego problemu.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania pana posła.

    Jeżeli chodzi o program ˝Czyste powietrze˝, na podstawie informacji, które mamy od narodowego funduszu ochrony środowiska, możemy powiedzieć, że program się rozwija. Jak wiemy, architektura tego programu oparta jest o tę instytucję, ale również o wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. W tym momencie mamy złożonych prawie 64 tys. wniosków na kwotę 1,5 mld zł - to jest znacząca kwota - z czego wartość podpisanych obecnie umów opiewa łącznie na kwotę ok. 300 mln zł. A zatem liczba podpisanych umów oraz ich wartość gwałtownie rosną. Jest to oczywiście naturalny proces związany z tym, że program cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów.

    Odpowiadając na pytania pana posła i państwa posłów zawarte również w liście, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że mamy tutaj do czynienia ze wspólnym wysiłkiem na poziomie konsultacji eksperckich pomiędzy naszym rządem a Komisją Europejską, przy czym jeżeli chodzi o inicjatywę Catching-up Regions, to tutaj główną rolę pełni minister infrastruktury, przepraszam, minister inwestycji i rozwoju, pan minister Kwieciński. Jest on takim punktem kontaktowym - prowadzi rozmowy z Komisją Europejską. To również on jest osobą, która dyskutuje na temat przyszłości alokacji funduszy europejskich dla Polski na następną fazę finansowania. W naturalny sposób w dalszym ciągu jesteśmy jeszcze przed ostateczną decyzją dotyczącą tego, jaka będzie wielkość tej alokacji. Natomiast nasza dyskusja toczy się z perspektywy, w której próbujemy ogarnąć całą problematykę jakości powietrza jednym parasolowym przedsięwzięciem. Mamy po naszej stronie jasno określone zapotrzebowanie, jasno określony cel - program na 100 mld zł. Natomiast teraz będziemy - wspólnie z Komisją Europejska, ale przede wszystkim w kontekście przesądzeń odnośnie do kolejnej perspektywy finansowej - dookreślać, jaka będzie wysokość poziomu dofinansowania tego programu ze środków europejskich.

    Jeżeli chodzi o optymalizację programu, to oczywiście prowadzimy takie prace. W naturalny sposób jest to przedsięwzięcie mające bardzo fundamentalne, cywilizacyjne znaczenie dla naszego kraju. Chodzi o walkę ze smogiem, termomodernizację, ograniczenie emisji z sektora komunalno-bytowego o 50% w perspektywie 2030 r. To jest potężny potencjał 3 mln domów. W związku z tym zastanawiamy się również nad tym i wykorzystujemy wszystkie możliwe okazje, żeby prowadzić dyskusję na temat tego, w jaki sposób ten program może być optymalizowany. Dotyczy to również kwestii sposobu dystrybucji środków. W tym kontekście rozumiemy, że bank światowy i jego przedstawiciele - z tego, co wiemy - kontaktowali się z przedstawicielami samorządu terytorialnego, banków, przedsiębiorstw czy potencjalnie zainteresowanych podmiotów. Natomiast to, z czym my dzisiaj mamy do czynienia, to fakt, że wynikiem przeprowadzonych działań było opracowanie prac analitycznych, które są w tym momencie po naszej stronie przedmiotem analizy dotyczącej tego, w jaki sposób możemy dalej prowadzić prace polegające na optymalizacji dystrybucji środków. Do współpracy przy dystrybucji tych środków zaprosiliśmy gminy. Mamy już 600 gmin, które zgłosiły się w ramach pilotażowego przedsięwzięcia. Pracujemy nad tym, żeby doświadczenie ze współpracą z 600 gminami móc zuniwersalizować i przenieść je na ogólny mechanizm współpracy z samorządami. Oczywiście pojawiają się tutaj również inne możliwości, które pozwoliłyby optymalizować sposób dystrybucji środków, w tym ta zaproponowana, która dotyczy banków komercyjnych. To tyle z mojej strony, panie marszałku, bardzo dziękuję.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Gabriela Lenartowicz:

    Panie Ministrze! Z całym szacunkiem, ale wielosłowie ani nie namnoży pieniędzy, ani nie odpowie ma pytania Polaków. Ja panu odpowiem, dlaczego ten program nie działa. Pan mówi - 103 mld. Owszem, tak szacuje to również Komisja Europejska. To jest 10 mld rocznie. Z tych 10 mld - chwalicie się 1 mld, jeśli chodzi o 300 umów - ani złotówka nie jest wypłacona. Ten 1 mld, który jest niepewny w narodowym funduszu, stanowi 10% tego, co powinno być wydane. Dlatego ten program nie działa - nie macie na to pieniędzy. Robicie wszystko, żeby stworzyć bariery, bo jest to wielka fikcja. To nie jest czyste powietrze, to jest czysta fikcja. Stąd się to bierze.

    Dostęp do tego programu jest żaden. Konstrukcje są takie, że biednych na to nie stać, a bogaci nie mają dostępu. Tak jest od wyborów do wyborów. W tym czasie, kiedy nie wydano ani jednej złotówki, nie przekazano Polakom na walkę ze smogiem, wydaliście 10 mln na propagandę, na spotkania przedwyborcze. To jest program od wyborów do wyborów (Dzwonek), a nie od smogu do czystego powietrza. (Oklaski)

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Poseł! Pozwolę sobie nie zgodzić się. Pierwsze środki już trafiły do beneficjentów. W związku z tym absolutnie nie ma powodu do stwierdzeń, jakie pani poseł była łaskawa wygłosić. To po pierwsze.

    Po drugie, my w tym momencie robimy wszystko, żeby ten program uprościć, by przyspieszyć alokację funduszy i ułatwić Polakom korzystanie z tych środków. Jednym z elementów jest włączenie gmin. To jest ten partner, który ma bezpośredni kontakt z obywatelem. Natomiast pójdę jeszcze dalej. My w tym momencie chcemy wprowadzić zmianę w postaci uproszczenia wniosków oraz procedury weryfikacji.

    Jednym z najbardziej istotnych uproszczeń, jakie planujemy, będzie domniemanie podpisania umowy przez beneficjenta w momencie składania wniosku. Innymi słowy, chcemy, żeby maksymalnie łatwo było naszym obywatelom takie wnioski podpisywać. A zatem zlikwidujemy konieczność podwójnego przychodzenia, umowa stanie się wiążąca po decyzji zarządu odpowiedniego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    (Poseł Ryszard Wilczyński: A dlaczego średnio zarabiający Polacy nie dostają pieniędzy z tego programu? W naszym kraju nie opłaca się pracować.)

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Poseł! Pozwolę sobie nie zgodzić się. Pierwsze środki już trafiły do beneficjentów. W związku z tym absolutnie nie ma powodu do stwierdzeń, jakie pani poseł była łaskawa wygłosić. To po pierwsze.

    Po drugie, my w tym momencie robimy wszystko, żeby ten program uprościć, by przyspieszyć alokację funduszy i ułatwić Polakom korzystanie z tych środków. Jednym z elementów jest włączenie gmin. To jest ten partner, który ma bezpośredni kontakt z obywatelem. Natomiast pójdę jeszcze dalej. My w tym momencie chcemy wprowadzić zmianę w postaci uproszczenia wniosków oraz procedury weryfikacji.

    Jednym z najbardziej istotnych uproszczeń, jakie planujemy, będzie domniemanie podpisania umowy przez beneficjenta w momencie składania wniosku. Innymi słowy, chcemy, żeby maksymalnie łatwo było naszym obywatelom takie wnioski podpisywać. A zatem zlikwidujemy konieczność podwójnego przychodzenia, umowa stanie się wiążąca po decyzji zarządu odpowiedniego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    (Poseł Ryszard Wilczyński: A dlaczego średnio zarabiający Polacy nie dostają pieniędzy z tego programu? W naszym kraju nie opłaca się pracować.)

Czytaj więcej
Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.