Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#poko

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska

Wróć do listy
Posłowie Mirosław Suchoń, Marek Ruciński i Paulina Hennig-Kloska - Zapytanie z dnia 13 czerwca 2019 roku.
Pytanie w sprawie problemów finansowych w szpitalnictwie po wprowadzeniu sieci szpitali oraz braku dostępności lekarzy specjalistów w wielu dziedzinach

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1862 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Paulina Hennig-Kloska:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałam dokładnie zapytać o sytuację szpitalnictwa po wprowadzeniu reformy. Długi polskiego systemu ochrony zdrowia osiągnęły najwyższy poziom od 11 lat. To właśnie pokazuje koszty reformy wprowadzającej ryczałtowe rozliczenie. Problemy z płynnością spowodowane są m.in. brakiem zabezpieczenia finansowego dla rosnących kosztów pracy, mediów, nierealnymi wycenami procedur medycznych oraz wysokością przyznawanego szpitalom ryczałtu, który właśnie tego lawinowego wzrostu kosztów stałych w ogóle nie uwzględnia.

    Resort, mając wiedzę o gwałtownym wzroście zadłużenia, nie podejmuje działań, które miałyby temu kryzysowi przeciwdziałać. Jaki jest plan ministerstwa nie tylko na zatrzymanie dalszego zadłużania się szpitali, które popadają - w zasadzie już dzisiaj można to powiedzieć - w spiralę długów, ale przede wszystkim na uzyskanie przez nie pełnej rentowności?

    Szpitale mają też licznie problemy ze środkami na realizację zadań inwestycyjnych niezbędnych do podniesienia jakości świadczonych usług. Kilkadziesiąt placówek utknęło w dość kosztownych rozbudowach, których celem jest dostosowanie się do obecnych wymogów i właśnie podniesienie jakości świadczonych usług. Tak jest m.in. w szpitalu powiatowym w moim rodzinnym mieście Gnieźnie.

    Chciałabym zapytać, czy ministerstwo zna ten problem, czy zamierza coś z tym zrobić. Muszę przyznać, że starosta z Prawa i Sprawiedliwości podjął w poprzedniej kadencji decyzję o rozbudowie szpitala. Koszt wyniósł 160 mln zł, a zabezpieczono jedynie 40 mln. Stąd kontynuacja tej rozbudowy, mówię tutaj o koszcie łącznie z wypowiedzeniem, jest dość kosztowna. (Dzwonek)

    I ostatnie pytanie: Czy to prawda, że celem ministerstwa jest zmniejszenie liczby szpitali w Polsce? Dziękuję bardzo.

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Poseł! Dziękuję bardzo za pytania. Ministerstwo Zdrowia w ostatnim okresie, tj. po wejściu w życie sieci szpitali, ciągle zwiększa środki finansowe na rzecz szpitali. Szczególnie jest to widoczne w bieżącym roku. Na rok 2019 w planie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej przewiduje się wzrost kosztów świadczeń. Będą one o 8,4 mld zł wyższe niż w roku ubiegłym i wyniosą 89,4 mld zł. W przypadku leczenia szpitalnego wzrost wyniesie 3,7 mld zł, co z pewnością wpłynie na sytuację finansową szpitalnictwa. W roku 2019 dokonano już kilka zmian planu finansowego. Koszty w tym zakresie wzrosły o ok. 6 mld zł, w tym o 3,2 mld na leczenie szpitalne. W związku z tym prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po raz kolejny zaproponował zmiany zarządzeń prezesa dotyczące wyceny świadczeń zdrowotnych. Przewidywany skutek na II półrocze to ok. 711 mln, w tym na rzecz szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć - ponad 50 mln zł. Są to istotne zwiększenia, które powodują, że świadczeniodawcy będą mieli lepszą sytuację finansową, jeżeli chodzi o swoje budżety. Jednocześnie w Ministerstwie Zdrowia, w Narodowym Funduszu Zdrowia są dwa kierunki przekazywania dodatkowych środków. Jeden kierunek to dodatkowe świadczenia zdrowotne w celu zmniejszenia najbardziej dolegliwych kolejek, które są w systemie ochrony zdrowia. Drugi kierunek, o którym powiedziałem, to wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych. Jeśli chodzi o wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych, w pierwszym okresie, tj. od 1 stycznia, zostały podwyższone świadczenia dla pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej. To spowodowało, że roczny przychód świadczeniodawców wyniósł ponad 700 mln. Chodzi o te zabiegi, które są najbliżej pacjentów, czyli w szpitalach powiatowych. Od lipca br. będzie systemowa zmiana wszystkich rodzajów świadczeń zdrowotnych w różnych zakresach w zależności od rodzaju świadczeń. W przypadku niektórych świadczeń nie będzie, jeśli zostało to wycenione niedawno przez agencję oceny technologii medycznej na 3%, 5%, 10% czy nawet 20%. Chodzi o niektóre rodzaje świadczeń zdrowotnych. Tym to będzie skutkowało. Od 1 lipca do końca bieżącego roku mamy na to przewidziane łącznie ponad 900 mln zł, co będzie skutkowało kwotą ponad 3 mld zł w przyszłym roku, tj. po przełożeniu tych środków na przyszły rok.

    Ministerstwo realizuje świadczenia pozafinansowe. Jest urealnienie list oczekujących poprzez weryfikację wskazań dotyczących świadczeń pacjenta, np. w przypadku operacji zaćmy. Nie ma możliwości podwójnego wpisywania się na listę oczekujących i znajdowania się na kilku listach oczekujących w systemie e-skierowania. Urealniliśmy możliwość wykonywania świadczeń. Chodzi o bezlimitowe wykonywanie świadczeń z zakresu zaćmy, tomografii komputerowej. Z tego mogą korzystać szpitale w celu zabezpieczenia, skrócenia kolejek oczekujących do świadczeń zdrowotnych. Jeśli chodzi o te świadczenia, to kolejki zmniejszyły się bardzo istotnie, o 30-50%. Szacujemy, że w przypadku najbardziej potrzebnych świadczeń dla osób starszych, chodzi o zaćmę, w znacznej mierze ta kolejka może zostać zlikwidowana. Jeśli chodzi o inne bardzo istotne świadczenia dla osób starszych, aby mogły one się normalnie poruszać, mogły normalnie chodzić, czyli świadczenia endoprotezoplastyki, jest problem z wykonywaniem przed świadczeniodawców. O ok. 10% rocznie wzrasta ilość wykonywanych świadczeń ze względów pozafinansowych, organizacyjnych. Brak jest chęci, możliwości zwiększenia ilości wykonywanych świadczeń przez świadczeniodawców w związku ze zbyt małą liczbą lekarzy, którzy są. Cały czas realizujemy dodatkowe zwiększanie wycen. (Dzwonek) Ukierunkowaliśmy się na to, żeby nie dokupować świadczeń, nie dokupować oddziałów, nie zwiększać ilości świadczeń, tylko maksymalnie zwiększać wycenę świadczeń, bo to powoduje zmniejszenie zadłużenia podmiotów leczniczych. Dziękuję bardzo.

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Mirosław Suchoń:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Zadam pytanie w zasadzie o mój region - Bielsko-Biała, Cieszyn, Pszczyna i Żywiec - chociaż te problemy, które są u nas, są również charakterystyczne dla całej Polski.

    Panie ministrze, w ciągu ostatnich 2 lat kolejki do specjalistów wydłużyły się o 1/3, chociaż obiecywali państwo, że będą krótsze. I tak dla przykładu średni czas oczekiwania np. na rezonans w województwie śląskim, a więc obejmującym też mój region, to nawet 135 dni, i to w trybie pilnym, co pokazuje, że te kolejki są abstrakcyjne. I pytanie: Jakie działania ministerstwo ma zamiar podjąć, żeby ten trend zatrzymać i nawet go odwrócić, tak żeby te kolejki były krótsze, żeby mieszkańcy Polski mieli dostęp do specjalistów na czas, a nie żeby ten termin przypadał wtedy, kiedy już jest za późno?

    I, panie ministrze, jeszcze wracając do kwestii (Dzwonek) finansowych - nie powiedział pan nic na temat kwestii inwestycyjnych. Czy będą dodatkowe środki właśnie na inwestycje i na oddłużanie w takich przypadkach jak w przywołanym przypadku szpitala w Gnieźnie, co do którego starosta z PiS podejmował nieodpowiedzialne decyzje? Dziękuję bardzo.

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

    Jeśli chodzi o kolejki oczekujących, te, o których pan poseł powiedział, to w przypadku rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej istotnie obniżyły się czasy oczekiwania. W przypadku rezonansu magnetycznego i w przypadkach pilnych w Polsce ogółem na koniec 2017 r. czas oczekiwania wynosił 94 dni, spadł do 55 dni, a więc o 39 dni. W przypadkach stabilnych czas oczekiwania wynosił 195 dni, a na koniec 2018 r. 136 dni, zaś liczba osób oczekujących zmniejszyła się o 72 tys., do 268 tys. na koniec roku ubiegłego. W zakresie tomografii komputerowej, ponieważ to świadczenie często jest udzielane w przypadkach pilnych, czasy oczekiwania na nie są znacząco krótsze. W odniesieniu do trybu pilnego średni czas oczekiwania na koniec 2017 r. wynosił 25 dni i uległ skróceniu do 14 dni, a w przypadkach stabilnych - z 70 do 41 dni. Teraz, od 1 kwietnia, weszło w życie zarządzenie prezesa NFZ, zgodnie z którym NFZ płaci za świadczenia wykonane bezlimitowo w poszczególnych typach świadczeń zdrowotnych. Poszczególni dyrektorzy oddziałów przeanalizowali sytuację, to, czy jest potrzebny dodatkowy konkurs, i ogłosili w przypadku niektórych oddziałów dodatkowe konkursy na zabezpieczenie dodatkowych świadczeń, a w pozostałych przypadkach rozmawiali na temat zwiększenia ilości wykonywanych świadczeń.

    Jeśli chodzi o sytuację na Śląsku, jest ona monitorowana. Jak państwo wiedzą, w 2018 r. nastąpiła zmiana operatora szpitala w Pszczynie - starostwo z powrotem przejęło działalność tego szpitala. Aktualnie rozmawiamy na temat sytuacji szpitala w Żywcu. Dyrektor oddziału odbywa spotkania w tym zakresie, w związku ze zmianami reorganizacyjnymi szpitala w Żywcu i rozpoczęciem działalności w ramach pierwszego w Polsce p.p.p. - szpital został wybudowany przez inwestora zewnętrznego.

    Jeśli chodzi o inwestycje w szpitalu w Gnieźnie, sytuacji nie znam. Przyjęto zmianę ustawy dotyczącą inwestycji w ochronie zdrowia związaną z systemem IOWISZ, a więc projekt ten musiał przejść przez system IOWISZ i musiała być zgoda na rozbudowę. Sytuacji szpitala nie znam, ale na piśmie chętnie odpowiem na to pytanie, jak wygląda sytuacja szpitala w Gnieźnie. (Dzwonek)

    Jeśli chodzi o inwestycje w ochronie zdrowia ogółem, to system finansowania ochrony zdrowia, tzw. 6%, jest tak skonstruowany, że środki finansowe w pełnym zakresie są zabezpieczone - i płatność za świadczenia NFZ, i inwestycje, i finansowanie przez resorty, np. Ministerstwo Zdrowia; tu chodzi o świadczenia na rzecz szpitali klinicznych, kształcenie lekarzy i specjalistów. Tak że wszystko to obejmuje również inwestycje.

18. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Paulina Hennig-Kloska:

    Panie ministrze, wobec tego, skoro pan nie zna sytuacji szpitala w Gnieźnie, chętnie bym się umówiła, może razem z przedstawicielami starostwa, na spotkanie i porozmawiamy. Dziękuję bardzo.

    (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski: Zapraszam, zapraszam.)

Czytaj więcej
Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.