Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#wis

Koło Poselskie Wolni i Solidarni

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 27 września 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
447 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druki nr 1788 i 1817).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Najpierw chyba muszę odnieść się do wypowiedzi pana posła z PSL-u z tego względu, że tak bardzo narzeka i twierdzi, że to oni stawiali fundament dla seniorów. Dlaczego jednak wraz z tym fundamentem nie zapewniliście tym seniorom w zasadzie ani podwyższenia emerytur, ani żadnych innych świadczeń? (Poruszenie na sali) No, nie daliście. Dopiero teraz składacie projekty. (Oklaski)

    W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

    W marcu br. zwiększona została wysokość najniższej emerytury dla osób, które posiadają odpowiednie okresy składkowe i nieskładkowe: w przypadku kobiet - 20-22 lata, w przypadku mężczyzn - 25 lat. Zwiększono również wysokość rent z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej do kwoty 1000 zł. Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy ustalono na poziomie 750 zł, a rentę socjalną - na poziomie 840 zł.

    Przedkładany projekt ustawy zmienia obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przejścia na emeryturę z urzędu osób, które przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub nabyciem prawa do emerytury uprawnione były do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Po nowelizacji ustawy bez względu na długość okresów składkowych i nieskładkowych osoby te otrzymają emeryturę w wysokości 1000 zł. Do chwili obecnej osoby te miały jedynie zagwarantowaną wysokość świadczenia na poziomie dotychczas pobieranej renty danego rodzaju. Proponowana zmiana zmierza do zwiększenia wysokości świadczeń i choćby tylko dlatego zasługuje na poparcie.

    W obowiązujących przepisach jest luka prawna, która nie wyklucza możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w sytuacji, gdy osoba pobiera świadczenie emerytalne lub nabyła prawo do tego świadczenia. W projekcie ustawy znalazł się zapis, który uniemożliwia takie interpretowanie przepisów. Należy jednocześnie podkreślić, że ustawodawcy nie zapomnieli o sytuacjach wyjątkowych, kiedy renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. W takiej sytuacji osoby ulegające wypadkowi będą uprawnione do ubiegania się o nią mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

    Uważam, że wprowadzane zmiany wpłyną na przejrzystość systemu oraz pozwolą usprawnić procedurę ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Podwyższony poziom świadczeń przełoży się na poprawę sytuacji życiowej osób o najniższych dochodach. Zakładane zmiany jednoznacznie wskazują, że świadczeniem, które ma zapewniać bezpieczeństwo socjalne na wypadek dożycia określonego wieku emerytalnego, jest świadczenie emerytalne.

    Wprowadzane nowelizacją regulacje uważam za zasadne i potrzebne. Koło Wolni i Solidarni popiera procedowany projekt ustawy i będzie głosować za jego przyjęciem. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej
Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
120
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.