Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
Posiedzenia sejmu

Posiedzenia Sejmu

Posiedzenie Sejmu RP nr 60, dzień 3 (2018-03-22)Punkt 20

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Wystąpienia

Poseł Jerzy Gosiewski - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Jerzy Gosiewski - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Jerzy Gosiewski (PiS)
Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Bożena Kamińska (PO-KO)
Poseł Józef Brynkus - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Józef Brynkus - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Józef Brynkus (Kukiz'15)
Poseł Krzysztof Truskolaski - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Krzysztof Truskolaski - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Krzysztof Truskolaski (PO-KO)
Poseł Jacek Protasiewicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Jacek Protasiewicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Jacek Protasiewicz (PSL-KP)
Poseł Adam Andruszkiewicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Adam Andruszkiewicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Adam Andruszkiewicz
Poseł Piotr Kaleta - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Piotr Kaleta - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Piotr Kaleta (PiS)
Poseł Marek Wójcik - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Marek Wójcik - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Marek Wójcik (PO-KO)
Poseł Tomasz Jaskóła - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Tomasz Jaskóła - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Tomasz Jaskóła (UPR)
Poseł Mirosław Pampuch - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Mirosław Pampuch - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Mirosław Pampuch (PO-KO)
Poseł Jarosław Porwich - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Jarosław Porwich - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Jarosław Porwich
Poseł Jan Mosiński - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Jan Mosiński - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Jan Mosiński (PiS)
Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Marek Rząsa (PO-KO)
Poseł Jerzy Meysztowicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Jerzy Meysztowicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Jerzy Meysztowicz (PO-KO)
Poseł Joanna Frydrych - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Joanna Frydrych - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Joanna Frydrych (PO-KO)
Poseł Kornelia Wróblewska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Kornelia Wróblewska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Kornelia Wróblewska (PO-KO)
Poseł Katarzyna Osos - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Katarzyna Osos - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Katarzyna Osos (PO-KO)
Poseł Elżbieta Stępień - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Elżbieta Stępień - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Elżbieta Stępień (PO-KO)
Poseł Małgorzata Pępek - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Małgorzata Pępek - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Małgorzata Pępek (PO-KO)
Poseł Marek Sowa - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Marek Sowa - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Marek Sowa (PO-KO)
Poseł Lidia Gądek - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Lidia Gądek - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Lidia Gądek (PO-KO)
Poseł Mirosław Suchoń - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Mirosław Suchoń - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Mirosław Suchoń (PO-KO)
Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (PO-KO)
Poseł Adam Szłapka - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Adam Szłapka - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Adam Szłapka (PO-KO)
Poseł Tomasz Cimoszewicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Tomasz Cimoszewicz - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Tomasz Cimoszewicz (PO-KO)
Poseł Paweł Kobyliński - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Paweł Kobyliński - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Paweł Kobyliński (PO-KO)
Poseł Zofia Czernow - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Zofia Czernow - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Zofia Czernow (PO-KO)
Poseł Paulina Hennig-Kloska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Paulina Hennig-Kloska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Paulina Hennig-Kloska (PO-KO)
Poseł Ewa Kołodziej - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Ewa Kołodziej - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Ewa Kołodziej (PO-KO)
Poseł Krzysztof Mieszkowski - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Krzysztof Mieszkowski - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Krzysztof Mieszkowski (PO-KO)
Poseł Magdalena Kochan - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Magdalena Kochan - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Magdalena Kochan (PO-KO)
Poseł Monika Rosa - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Monika Rosa - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Monika Rosa (PO-KO)
Poseł Joanna Augustynowska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Joanna Augustynowska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Joanna Augustynowska (PO-KO)
Poseł Grzegorz Furgo - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Grzegorz Furgo - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Grzegorz Furgo (PO-KO)
Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Izabela Leszczyna - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Izabela Leszczyna (PO-KO)
Poseł Michał Stasiński - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Michał Stasiński - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Michał Stasiński (PO-KO)
Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Krystyna Skowrońska (PO-KO)
Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Józef Lassota (PO-KO)
Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Monika Wielichowska (PO-KO)
Poseł Elżbieta Radziszewska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Elżbieta Radziszewska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Elżbieta Radziszewska (PO-KO)
Poseł Czesław Mroczek - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Czesław Mroczek - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Czesław Mroczek (PO-KO)
Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Cezary Grabarczyk - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Cezary Grabarczyk (PO-KO)
Poseł Kinga Gajewska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Kinga Gajewska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Kinga Gajewska (PO-KO)
Poseł Jakub Rutnicki - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Jakub Rutnicki - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Jakub Rutnicki (PO-KO)
Poseł Leszek Ruszczyk - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Leszek Ruszczyk - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Leszek Ruszczyk (PO-KO)
Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Krzysztof Paszyk (PSL-KP)
Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 22 marca 2018 roku.
Jarosław Zieliński (PiS)
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.