Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
Posiedzenia sejmu

Posiedzenia Sejmu

Posiedzenie Sejmu RP nr 85, dzień 3 (2019-08-30)

Lista punktów

Punkt 22
Powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Punkt 23
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 24
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Punkt 25
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na statkach rybackich
Punkt 26
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Punkt 27
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Punkt 28
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o lotach z najważniejszymi osobami w państwie
Punkt 29
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli
Punkt 30
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15
Punkt 31
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Punkt 32
Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Punkt 33
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 34
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Punkt 35
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
Punkt 36
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni pomorskiej z 1939 r.
Punkt 37
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pomocy Węgrów dla Polaków w czasie II wojny światowej
Punkt 38
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r.
Punkt 39
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw
Punkt 40
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 41
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 42
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
Punkt 43
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 44
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Punkt 45
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Punkt 46
Ślubowanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.