Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
Posiedzenia sejmu

Posiedzenia Sejmu

Posiedzenie Sejmu RP nr 86, dzień 1 (2019-09-11)

Lista punktów

Punkt 1
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Punkt 2, 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo zamówień publicznych
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych
Punkt 4
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych
Punkt 5
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Punkt 6
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Punkt 7
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Punkt 8
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Punkt 9
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw
Punkt 10
Sprawozdanie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.
Punkt 11
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
Punkt 12
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Punkt 13
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia księdza Władysława Gurgacza w 70. rocznicę śmierci
Punkt 14
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej
Punkt 15
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
Punkt 16
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Punkt 17
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na statkach rybackich
Punkt 18
Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 roku wraz ze stanowiskiem Komisji
Punkt 19
Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018 wraz ze stanowiskiem Komisji
Punkt 20
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Punkt 21
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw
Punkt 22
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej
Punkt 52
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 65. rocznicy uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie
Punkt 29
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.