Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
Posiedzenia sejmu

Posiedzenia Sejmu

Posiedzenie Sejmu RP nr 86, dzień 3 (2019-10-16)

Lista punktów

Punkt 44
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie
Punkt 45
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.
Punkt 46
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.
Punkt 47
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.
Punkt 48
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku"
Punkt 49
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej
Punkt 50
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary Skargi
Punkt 40
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej
Punkt 28
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały
Punkt 43
Sprawozdanie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
Punkt 41
Pytania w sprawach bieżących
Punkt 29
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie – trzecie czytanie
Punkt 53
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Punkt 51
Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2018 oraz Informacja o działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w roku 2018 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Punkt 27
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
Punkt 31
Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe
Punkt 33
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Punkt 34
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
Punkt 23
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Punkt 24
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.