Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#jozwiak

Poseł Bartosz Józwiak

Wróć do listy

Interpelacja nr 1403

w sprawie obowiązku tworzenia i przesyłania do organów podatkowych jednolitych plików kontrolnych

Szanowny Panie Ministrze,

Ustawą z dnia 10 września 2015 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2015 poz. 1649) pośród licznych zmian wprowadzony został art. 193a Ordynacji podatkowej, który obowiązywać zacznie z dniem 1 lipca 2016 r. Zgodnie ze wspomnianym przepisem podatnicy prowadzący księgi podatkowe w wersji elektronicznej zostaną zobowiązani do posiadania programów informatycznych umożliwiających wytworzenie elektronicznej wersji zapisów księgowych oraz przesyłania ich w odpowiedniej formie na każde żądanie organów podatkowych. Standardy jakim będą musiały odpowiadać wspomniane pliki nazywane potocznie "jednolitymi plikami kontrolnym" a także wymagania techniczne nośników danych mają zostać określone w rozporządzeniu Ministra Finansów. Z obowiązku przesyłania danych w postaci jednolitych plików kontrolnych na okres dwóch lat mają zostać zwolnieni jedynie mali i średni przedsiębiorcy (wynika to z przepisu przejściowego zawartego w art. 29 wspomnianej na wstępie ustawy).

W kontekście wchodzących w życie zmian zasadne stają się pytania o sens i skutki nowej regulacji, która de facto obejmie niemal wszystkich podatników, jako że grono podmiotów prowadzących księgowość podatkową w wersji innej niż elektroniczna jest bardzo ograniczone. Tym samym, po wspomnianym dwuletnim okresie przejściowym, nawet niewielkie podmioty gospodarcze zostaną obciążone obowiązkiem zakupu i aktualizowania nowego oprogramowania, co może się okazać istotnym wydatkiem. Ponadto czasowe wyłączenie stosowania się do nowych obowiązków dotyczy jedynie małych i średnich przedsiębiorców. Tym samym będące podmiotami non profit organizacje zobligowane będą do zakupu nowego oprogramowania i przesyłania jednolitych plików kontrolnych już od 1 lipca br. roku. Dodatkowy ciężar nałożony na mikroprzedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe nie działające dla zysku wydaje się dyskusyjnym rozwiązaniem z punktu widzenia celów ustawy, która miał prowadzić do ułatwienia czynnościach kontrolnych nie tylko organom podatkowym, ale i podatnikom. Nowe obowiązki i wydatki mogą się bowiem okazać nadmiernym obciążeniem dla dużej części podatników.

Mając na względzie powyższe pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania:

1. Zważywszy na czas niezbędny do przygotowania odpowiednich programów komputerowych, pragnę zapytać, kiedy opublikowany zostanie projekt rozporządzenia, o którym mowa w art. 193a § 3 znowelizowanej Ordynacji podatkowej określający standardy tworzenia i przekazywania jednolitych plików kontrolnych?

2. Czy Minister Finansów rozważa zainicjowanie prac nad nowelizacją Ordynacji podatkowej trwale wyłączającą mikroprzedsiębiorców oraz organizacji non profit z kręgu podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych w postaci jednolitych plików kontrolnych?

Z poważaniem

Bartosz Józwiak

Poseł na Sejm RP


Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.