Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#arciszewskamielewczyk

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Wróć do listy
Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 04 lipca 2019 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
424 wyświetleń
1

Stenogram

25. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (druki nr 3540 i 3563).

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość chciałam przedstawić stanowisko w sprawie druku nr 3540, a mianowicie projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim wraz z poprawkami, które panu marszałkowi przekażę w imieniu mojego klubu.

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim zawiera szereg zmian prawnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich obszarach morskich. Przede wszystkim projektowana ustawa zawiera przepisy wdrażające do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa statków pasażerskich. Pierwsza dyrektywa 2017/2109 dotyczy rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich, a dyrektywa 2017/2110 dotyczy sytemu inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich uprawiających żeglugę na linii regularnej.

    Wdrażane dyrektywy porządkują obszar wymogów dotyczących statków pasażerskich, które w niektórych przypadkach dublowały się i stanowiły niepotrzebne obciążenie dla armatorów floty pasażerskiej. Ponadto wprowadzane dyrektywy zawierają rozwiązania mające na celu usprawnienie działań poszukiwawczych i ratowniczych na morzu, polegające m.in. na zapewnieniu morskim służbom ratowniczym natychmiastowego dostępu do danych osób podróżujących na statkach pasażerskich.

    Kierunek zmian w prawie europejskim, wyznaczony m.in. przez potrzebę ciągłego usprawniania procedur działania morskich służb ratowniczych, został odzwierciedlony również w poprawkach, które chciałabym złożyć. Są to cztery poprawki, a proponowane zmiany dotyczą funkcjonowania jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, służby powołanej w celu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu, zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu oraz wykonywania innych zadań związanych z bezpieczeństwem morskim.

    Pierwsza zmiana jest wprowadzana na wniosek pracowników brzegowych stacji ratowniczych oraz Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego MSPiR. Zmiana umożliwi pełnienie w tych jednostkach 24-godzinnych dyżurów, obecnie dyżur trwa 12 godzin, podczas których ratownicy, inspektorzy pozostają w pogotowiu ratowniczym, prowadzą nasłuch radiowy i wykonują zadania związane z utrzymaniem w gotowości operacyjnej sił i środków, którymi dysponuje MSPiR. Analogiczny system pracy funkcjonuje od dawna m.in. w straży pożarnej czy w zakładowych służbach ratowniczych, a więc w formacjach o zbliżonej specyfice zadań. Rozwiązanie to sprawdza się w praktyce, wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników, a pracodawcom daje niezbędną elastyczność przy planowaniu pracy i odpoczynku personelu ratowniczego.

    Druga proponowana zmiana przepisów usprawni działania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa i pozwoli uniknąć sytuacji absurdalnych, jak np. pozostawienie statku ma łasce żywiołu po ewakuacji jego załogi lub wielogodzinne pozostawianie statku ratowniczego w tzw. asyście przy uszkodzonej jednostce, na wypadek gdyby pojawiło się zagrożenie życia jej załogi na skutek zmiany pogody lub rozwoju awarii.

    3. poprawka również stanowi o zmianach w ustawie, ale biorąc pod uwagę, że MSPiR została powołana w celu wykonywania nieodpłatnego ratownictwa życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska morskiego, natomiast ratownictwo morskie w rozumieniu ustawy Kodeks morski jest działalnością odpłatną, konieczne jest uregulowanie w ustawie o bezpieczeństwie morskim zasad zwrotu do budżetu państwa kosztów działalności służby wykraczającej poza jej pierwotne, statutowe zadania.

    4. poprawka dotyczy zmiany brzmienia art. 8 projektu ustawy, określającego termin wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. Zgodnie z proponowanym nowym brzmieniem art. 8 projektu zmiany dotyczące funkcjonowania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

    Szanowni Państwo! Projektowane zmiany prawne mają na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich osób uprawiających żeglugę na polskich obszarach morskich, m.in. poprzez harmonizację wymogów dotyczących statków pasażerskich jak również przez usprawnienie funkcjonowania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Mając na uwadze powyższe, w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości zwracam się z prośbą o przyjęcie przedmiotowego projektu wraz z poprawkami nie tylko przez komisję, ale później przez parlament.

    Panie marszałku, przekazuję poprawki. Bardzo proszę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.