Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#arciszewskamielewczyk

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Wróć do listy
Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2018 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
423 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druki nr 2810 i 2922).

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko, jeżeli chodzi o ustawę o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim. Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim. Zgodnie z projektem w miejsce trzech dotychczas funkcjonujących okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie utworzony zostanie nowy organ centralnej administracji rządowej: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku w celu ujednolicania sposobu prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne. Zmiany w ustawie o rybołówstwie morskim polegają również na stworzeniu możliwości wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich zgodnie z zasadą: gatunek za gatunek. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na efektywne wykorzystanie kwot połowowych przy jednoczesnym braku negatywnego zjawiska, jakim był handel kwotami połowowymi. W projekcie ustawy zaproponowano również zmiany w przepisach dotyczących rejestru statków rybackich, dostosowując je do rozporządzeń unijnych, jednakże klub Prawo i Sprawiedliwość zgłasza poprawki, które dotyczą następujących kwestii.

    Celem pierwszej poprawki jest umożliwienie dokonania w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego niezbędnych zmian kadrowych przy jednoczesnym zapewnieniu odpraw dla pracowników, których stosunek pracy wygaśnie, na poziome wyższym niż odprawy przewidziane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Poprawka jest szczególnie istotna w kontekście pracowników administracyjnych, których zakres wykonywania zadań w trzech okręgowych inspektoratach rybołówstwa morskiego był podobny.

    W drugiej poprawce doprecyzowuje się przepisy ustawy, jeżeli chodzi o sytuacje, w których indywidualna kwota połowowa będzie mogła być uznana za wykorzystaną. Zaproponowane rozwiązanie tworzy stan prawny, zgodnie z którym kwota połowowa będzie mogła zostać uznana za wykorzystaną po faktycznym jej odłowieniu.

    W trzeciej poprawce stwarzamy możliwość przekazywania indywidualnych kwot połowowych między statkami rybackimi tego samego armatora, który jest jednocześnie ich właścicielem, bez konieczności spełniania warunku posiadania statusu armatora przez 24 kolejne miesiące. Poprawka pozwoli na optymalizację działalności połowowej.

    Czwarta poprawka dostosowuje przepisy ustawy o rybołówstwie morskim do wytycznych Komisji Europejskiej. Ponowne wprowadzenie obowiązku wpisywania przez kapitana statku rybackiego do miesięcznego raportu połowowego złowionych i przełowionych gatunków organizmów morskich przez jednostki poniżej 8 m długości całkowitej pozwoli na jeszcze dokładniejsze zbieranie danych rybackich, co jest niezwykle istotne w przypadku pogarszającego się stanu zasobów Morza Bałtyckiego.

    Piąta poprawka dotyczy dostosowania terminów wskazanych w projektowanym przepisie do obecnego etapu legislacyjnego. Utrzymanie terminów zaproponowanych przez wnioskodawcę spowoduje, że nie będą one mogły być dotrzymane.

    Wobec powyższego składam na ręce pani marszałek poprawki klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.