Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zielinski

Poseł Jarosław Zieliński

Wróć do listy
Beata Mazurek, Arkadiusz Czartoryski, Jarosław Zieliński - pytanie z 15 czerwca 2018 r.
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Beata Mazurek, Arkadiusz Czartoryski, Jarosław Zieliński - PiS
w sprawie działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zbliżającego się sezonu letniego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
779 wyświetleń
0

Stenogram

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Beata Mazurek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Letni czas to okres sprzyjający aktywnemu wypoczynkowi nad wodą czy w górach, ale to także sezon wakacyjnych wyjazdów rodzinnych, organizacji kolonii czy obozów dla dzieci i młodzieży. To okres, w którym służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji powinny w sposób szczególny zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Mimo że wakacje są jeszcze przed nami, to letnia pogoda sprzyja weekendowym podróżom, ale także temu, że dzieci biorą udział w różnego rodzaju wyjazdach, szkolnych wycieczkach czy tzw. zielonych szkołach. Można więc w związku z tym zaobserwować niepokojące zjawiska, o których ostatnio dowiadujemy się. Mam tu na myśli oczywiście takie rzeczy jak niestety wypadki autokarów przewożących dzieci i młodzież czy duża liczbę utonięć.

    Dlatego warto i należy zadać pytanie: Jakie przedsięwzięcia podejmuje resort, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na obszarach wodnych i górskich oraz w ruchu drogowym? Czy jest planowane zintensyfikowanie liczby kontroli pojazdów przewożących dzieci, patroli drogowych oraz badań trzeźwości kierowców? Natomiast w odniesieniu do bezpieczeństwa na obszarach wodnych i górskich nasuwa się także pytanie o przygotowanie odpowiednich służb w tym zakresie oraz monitorowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych.

    Proszę również o przedstawienie informacji na temat działań służb w zakresie profilaktyki i prewencji w ramach przygotowania do sezonu letniego. W jaki sposób służby współpracują ze szkołami czy innymi placówkami edukacyjnymi w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do wakacji oraz uwrażliwienia ich zarówno na kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak również na kwestie zagrożenia dotyczące stosowania używek, w tym dopalaczy, czy innych niepożądanych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży.

    Proszę również o szczegółowe przedstawienie informacji, czy służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji przeprowadzą kontrolę obiektów, w których wypoczywają dzieci i młodzież, pod kątem warunków ewakuacji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego itp.? Jakie działania MSWiA podejmuje w przypadku zorganizowanych wyjazdów dzieci i młodzieży, np. obozów harcerskich, a także jak przebiega współpraca z przedstawicielami związków harcerskich? (Dzwonek) Wszystko to po to, by uzyskać odpowiedź na pytanie: Czy nasze dzieci i młodzież mogą czuć się bezpieczni?

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Marszałek! Pani Poseł! To są rzeczywiście bardzo ważne pytania, bo wakacje to czas relaksu i wypoczynku, ale również okres większych zagrożeń bezpieczeństwa, chociażby w związku z intensywniejszym ruchem drogowym czy z masowym korzystaniem z uroków wypoczynku nad wodami czy w górach. Nie wolno również bagatelizować zagrożeń wynikających z warunków pogodowych, z działania sił natury.

    Służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji podejmą i już podejmują wszelkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo w okresie wakacyjnym, ale pamiętajmy, że odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na organizatorach wypoczynku, i pamiętajmy o tym, że nic nie jest w stanie zastąpić ostrożności i rozwagi.

    W trosce o bezpieczeństwo w ruchu drogowym wydałem Policji polecenie zwiększenia liczby funkcjonariuszy ruchu drogowego pełniących służbę na drogach. Miało to miejsce już jakiś czas temu. Każdego dnia patroluje polskie drogi co najmniej 4 tys. policjantów. Rzeczywista dobowa liczba policjantów skierowanych do pracy na drogach w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ostatnich miesiącach - tu myślę o okresie, który minął od 1 stycznia 2018 r. - przekraczała 4300 funkcjonariuszy, a w okresach np. długich weekendów było ich jeszcze więcej, o kilkaset więcej.

    Poziom ten, co najmniej ten poziom, będzie utrzymany przez cały okres wakacji, a może w miarę potrzeb być także podwyższony.

    Rok 2017 był najbezpieczniejszym rokiem na polskich drogach od wielu lat. W porównaniu np. z danymi sprzed 10 lat nastąpił spadek osób zabitych prawie o 50%, z 5437 do 2831. Jest to w dużej mierze efekt skutecznych działań podejmowanych przez policję, a także całego szeregu innych czynników, choćby poprawy stanu dróg, chociaż jest coraz większa liczba pojazdów, i to zdecydowanie większa.

    Niestety od 1 stycznia 2018 r. do dzisiaj w wypadkach drogowych na polskich drogach zginęły już 1033 osoby - miało miejsce w tym czasie ok. 13 tys. wypadków - wśród nich było 55 osób w wieku poniżej 18 lat.

    Szczególnie intensywne działania policji będą związane w nadchodzącym okresie wakacyjnym przede wszystkim z kontrolą stanu technicznego, o co pani poseł pytała, autobusów, autokarów oraz innych pojazdów przewożących dzieci i młodzież, kontrolą trzeźwości, uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych kierowców wykonujących przewozy wakacyjne i zapewnieniem bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku i miejsc atrakcyjnych turystycznie, szczególnie tam, oczywiście wszędzie, ale szczególnie tam.

    W każdym garnizonie policja zorganizowała sieć punktów kontrolnych, a informacje o nich będą zamieszczone na jej stronach internetowych. W każdym z tych punktów przed podróżą będzie można dokonać sprawdzenia stanu technicznego i wyposażenia autokaru oraz skontrolować stan trzeźwości kierowcy. Można też zwrócić się do policji o taką kontrolę w miejscu zbiórki uczestników wyjazdu, miejscu, z którego będzie ruszała grupa na dany obóz czy kolonie.

    Realizowanych jest także szereg programów profilaktycznych i akcji edukacyjno-prewencyjnych, choćby takich jak ˝Patrz i słuchaj˝ - jest to akcja skierowana do pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego - czy akcja ˝Jednośladem bezpiecznie do celu˝, której celem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań dzieci i młodzieży, użytkowników jednośladów, czy inna akcja ˝Dla każdego jest miejsce na drodze˝, rozpoczęta 25 maja tego roku policyjna akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do uczestników ruchu drogowego, szczególnie do dzieci i młodzieży.

    W ramach programu ˝Razem bezpieczniej˝ im. Władysława Stasiaka prowadzona będzie akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą ˝Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą˝, organizowana we współpracy z policją. Jej adresatami są również głównie dzieci i młodzież, a celem jest propagowanie właściwego zachowania nad wodą, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych. Projekt realizowany jest w okresie wakacyjnym na terenie całego kraju.

    Także MSWiA w ramach zainicjowanej akcji ˝Bezpieczne wakacje˝ doprowadziło do tego, że w każdym województwie będzie prowadzony monitoring oznakowania akwenów oraz kontroli kąpielisk, placów i miejsc do zabawy znajdujących się w ich pobliżu, a także tzw. dzikich kąpielisk. Jeżeli chodzi o dzikie kąpieliska, to chciałbym zwrócić uwagę, że funkcjonuje od 5 października 2016 r. internetowa aplikacja pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która zawiera m.in. takie kategorie zagrożeń, jak dzikie kąpieliska czy miejsca niebezpieczne na terenach wodnych oraz miejsca utonięć. Można zapoznać się z informacjami zawartymi na tej mapie, mówiącymi o miejscach niebezpiecznych, ale także można zgłosić informacje o takich miejscach. Policja na każde takie zgłoszenie zareaguje. Łączna liczba wszystkich zgłoszeń na tę aplikację sięga już 700 tys. - tak że bardzo dobrze funkcjonuje to internetowe narzędzie - około 2 tys. z nich dotyczy niebezpiecznych kąpielisk.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! 22 czerwca rozpoczyna się także kolejna edycja akcji ˝Bezpieczny autokar˝ prowadzonej przez Inspekcję Transportu Drogowego, dotyczącej kontroli autokarów, którymi przewożone są dzieci i młodzież na letni wypoczynek.

    Jeżeli chodzi o wody i góry, to od początku tego roku utonęło już niestety 209 osób, w tym 62 osoby tylko w jednym miesiącu, w maju. Utonięcia mają miejsce głównie w rzekach, jeziorach i stawach, w większości w miejscach niestrzeżonych. Na szczęście spada liczba utonięć (Dzwonek) w okresie wakacyjnym.

    Panie marszałku, sprawy są ważne. Gdyby pan zechciał mi przedłużyć limit, byłbym bardzo zobowiązany, jeśli mógłbym jeszcze kontynuować, bo to są ważne zagadnienia.

    Spada ta liczba. w 2015 r. było ich 305, w 2016 r. - 190, w 2017 r. - 184, ale to przecież jest wciąż dużo. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych policja wykorzysta cztery specjalistyczne komisariaty, jakimi dysponuje, sześć komórek wodnych, gdzie służbę będzie pełniło ok. 150 policjantów, sezonowe komórki, do których oddelegowanych zostanie ok. 400 funkcjonariuszy, czy tzw. patrole rajdujące, które będą mogły przemieszczać się w rejonach zbiorników wodnych. Policja kupuje wciąż nowe wyposażenie. W tym roku jeszcze zakupi dziewięć nowych jednostek pływających. To są istotne informacje, bo przecież potrzebujemy narzędzi. Policja, także inne służby potrzebują stosownych narzędzi. Nad bezpieczeństwem na wodzie czuwać będzie przede wszystkim 120 podmiotów posiadających zgodę MSWiA na prowadzenie działalności oraz ponad 7600 ratowników, którymi dysponują te podmioty.

    Wakacje to również wyprawy w góry, jak wiemy. Gotowość ratowniczą zapewniają podmioty uprawnione do ratownictwa górskiego - TOPR, GOPR, które korzystają corocznie z dotacji budżetowych, z MSWiA, na swoją działalność i wykazują się dużą ofiarnością i profesjonalizmem.

    Jeżeli można, panie marszałku, w drugiej części bym powiedział na temat tych wszystkich spraw, które wynikają z wniosków z doświadczeń roku ubiegłego po tych tragicznych zdarzeniach podczas nawałnic.

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Arkadiusz Czartoryski:

    Jestem tutaj, panie marszałku.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    A, bardzo proszę.

    Poseł Arkadiusz Czartoryski:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym prosić pana ministra jeszcze o rozszerzenie o dwa zdania informacji na temat tego, w jakim zakresie służby podległe panu ministrowi prowadzą, jeżeli prowadzą, zajęcia edukacyjne, zwłaszcza dla dzieci, ale również dla młodzieży.

    Myślę tutaj oczywiście o bezpieczeństwie nad wodą, ale nie tylko, bo też w tej chwili ze względu na ogromny wzrost liczby ścieżek rowerowych, jak też duży wzrost liczby rowerów, które pojawiają się na naszych ulicach, chciałbym dopytać, czy służby nie zastanawiają się nad tym, a może w ministerstwie były prowadzone takie analizy i była taka dyskusja związana z ruchem rowerowym, tak jak mówię, ogromnie wzrastającym, zwłaszcza z tym ruchem rowerowym elektrycznym, który jest (Dzwonek) znacznie szybszy, dotycząca zmiany przepisów, np. nie są obowiązujące światła w rowerach w dzień, a zatem i wieczorem też nie ma tych świateł. W Polsce nie obowiązują kaski nawet dla dzieci.

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Nie chciałbym wchodzić w rozważania dotyczące tego ostatniego pytania, bo nie zdążyłbym niczego więcej powiedzieć. Jeżeli pan poseł pozwoli, to na inną okazję to zostawimy czy ewentualnie na posiedzenie komisji, czy na pisemną odpowiedź.

    Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to tak, Policja prowadzi akcje, także straż pożarna. Policja w tej chwili prowadzi, przede wszystkim o tym chcę powiedzieć, taką akcję edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na wodach i nie tylko podczas wakacji. Odbywają się spotkania w szkołach. Korzystając z tego, że jeszcze rok szkolny trwa, Policja dociera do szkół, organizuje takie spotkania. Taką działalność edukacyjno-profilaktyczną podejmują także strażacy. Te akcje są realizowane. Mają dosyć szeroki zakres i będą też oczywiście jeszcze realizowane w czasie wakacji, ale już z nieco innym nastawieniem, bo już będą się odbywały różne formy wypoczynku. Właśnie o nich chcę teraz powiedzieć.

    Te tragiczne zdarzenia, jakie miały miejsce w ubiegłym roku podczas nawałnic sierpniowych, spowodowały, że trzeba było podjąć wspólne analizy w gronie służb nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, przez samo ministerstwo i organizacje harcerskie, także przez cały szereg innych podmiotów. Doprowadziło to do tego, że pomiędzy organizacjami harcerskimi a MSWiA, komendantem głównym Policji, komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych zostały uzgodnione zasady i procedury postępowania w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich, które uwzględniają wnioski z tamtych tragicznych doświadczeń. Oczywiście te wnioski powinny być także odnoszone do innych form wypoczynku niż obozy harcerskie: do kolonii, biwaków, obozów organizowanych przez różne instytucje.

    W piśmie skierowanym do komendantów głównych podałem te zasady, ustalenia z prośbą, z zaleceniem, żeby one były przekazane do wszystkich struktur i formacji: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, i żeby były odnoszone oczywiście szerzej, nie tylko do obozów harcerskich. Te procedury dotyczą choćby wyznaczania funkcjonariuszy odpowiedzialnych za nawiązywanie i utrzymywanie stałego kontaktu z komendantami obozów oraz z organizatorami wypoczynku czy przeprowadzania wizytacji i kontroli terenu obozowiska pod kątem dostosowania obozu do obowiązujących przepisów, w miarę możliwości przed zorganizowaniem takiego obozu, a także w pierwszej fazie funkcjonowania tych obozów i w miarę potrzeb także w innymi czasie. Ponadto strażacy i policjanci dokonają kontroli właśnie w trakcie trwania tych obozów w celu ewentualnego wskazania i wyeliminowania zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ich uczestników.

    Chciałbym także powiedzieć, że zostały już wprowadzone stosowne zmiany w przepisach prawa. Wysoka Izba uchwaliła zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne i ustawie o zarządzaniu kryzysowym, które pozwolą po wprowadzeniu przepisów wykonawczych na upowszechnienie systemu ostrzegania o zagrożeniach.

    W przyszłym tygodniu z kolei zostanie przekazana do wiadomości opinii publicznej informacja o nowej aplikacji z bardzo istotną funkcją geolokalizacji. (Dzwonek)

    Jeszcze chcę dodać, jeżeli pan marszałek pozwoli, że...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Dziękuję już, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    Króciutko już.

    ...Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisało także umowy na realizację zadań publicznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji. Wskażę dwa: edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasów w sytuacji zagrożeń pogodowych i wprowadzenie telefonu interwencyjnego nr 116 000 w sprawie zaginionych dzieci.

    Podsumowując to, co zdążyłem powiedzieć, panie marszałku, Wysoka Izbo, chcę dodać, że także ważną sprawą są inne zagrożenia, np. sprawa dopalaczy. Nie zdążę jej omówić, ale wczoraj słyszeliśmy o bardzo ważnej akcji Policji, która rozprawiła się z przestępcami - to był jeden z sukcesów polskiej Policji - którzy bogacą się na nielegalnej, bardzo szkodliwej, zwłaszcza dla młodzieży, działalności.

    Ale korzystając z okazji...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Dziękuję bardzo, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

    ...apeluję, i na tym zakończę, do rodziców i opiekunów, aby szczególnie przed wakacjami rozmawiali z dziećmi o wszystkich zagrożeniach, w tym także o dopalaczach. A wierzę, że służby zrobią wszystko, żeby maksymalnie zmniejszyć zagrożenia, zapobiec im, a kiedy się pojawią, skutecznie je usunąć i przyjść z mocą. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.8
Pozycja w rankingu:
358
Liczba głosów: 10
Zobacz pełne profile z okręgu 24 Białystok
Mieczysław Kazimierz Baszko
Mieczysław Kazimierz Baszko
Bożena Kamińska
Bożena Kamińska
Bernadeta Krynicka
Bernadeta Krynicka
Robert Tyszkiewicz
Robert Tyszkiewicz
Zobacz pełne profile z okręgu 24 Białystok
Mieczysław Kazimierz Baszko
Mieczysław Kazimierz Baszko
Bożena Kamińska
Bożena Kamińska
Bernadeta Krynicka
Bernadeta Krynicka
Robert Tyszkiewicz
Robert Tyszkiewicz
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.