Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#kozlowski

Poseł Jerzy Kozłowski

Wróć do listy
Poseł Jan Mosiński - Wystąpienie z dnia 15 października 2019 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1216 wyświetleń
0

Stenogram

38. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (druki nr 3815 i 3853).

Poseł Jan Mosiński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko klubu dotyczące poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, druk nr 3815.

    Dla mnie przedstawienie tego stanowiska ma również znaczenie osobiste. Otóż w 1999 r., a więc 20 lat temu, jako przewodniczący rady regionalnej Akcji Wyborczej Solidarność angażowałem się w powołanie w Kaliszu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Dzisiaj, w innych realiach, jako poseł na Sejm RP reprezentujący Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, a także współautor poselskiego projektu ustawy, mam zaszczyt przedstawić to stanowisko.

    Panie i Panowie Posłowie! Kalisz, najmłodsza duchem i najstarsza miejscowość w Polsce, wzmiankowana już przez Klaudiusza Ptolemeusza w 158 r. n.e., stał się ośrodkiem szkolnictwa wyższego od XVI w. W 1580 r. prymas Polski Stanisław Karnkowski sprowadził do Kalisza jezuitów. Ich zadaniem, jak czytamy w wielu kronikach, było utworzenie w Kaliszu kolegium oraz seminarium duchownego. Tyle historia.

    W chwili obecnej w Kaliszu funkcjonuje Wyższe Seminarium Duchowne, a także Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tych dwóch uczelni 20 lat temu, w roku 1999, powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która wykształciła przez ten czas tysiące studentów. Na bazie tej uczelni grupa posłów dostrzega szansę powołania Akademii Kaliskiej o tej samej nazwie, co dotychczasowa PWSZ, przedkładając stosowny projekt ustawy.

    O przekształceniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu w Akademię Kaliską w latach poprzednich wypowiadało się wielu polityków Platformy Obywatelskiej, którzy poza deklaracjami nic nie wnieśli przez te lata. Tak chociażby było w 2013 r., kiedy do Kalisza zjechała z wizytą pani Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka Platformy Obywatelskiej, której towarzyszyli posłowie Platformy Obywatelskiej z Kalisza i Poznania. Po hucznych zapowiedziach o powołaniu grupy wsparcia ze strony polityków PO i marszałka województwa wielkopolskiego dla utworzenia Akademii Kaliskiej pozostały już tylko wspomnienia i niespełnione obietnice. Ta inercja, by nie rzec: niechęć polityków Platformy Obywatelskiej do powstania Akademii Kaliskiej była widoczna, w cudzysłowie, gołym okiem podczas dzisiejszego posiedzenia komisji.

    W dniu 6 września br. wpłynął do Sejmu projekt ustawy podpisany przez grupę posłów z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, którzy w przeciwieństwie do polityków PO składających puste obietnice rozpoczynają działania mające na celu powołanie Akademii Kaliskiej.

    Jakie główne argumenty przyświecają tym działaniom? Nie można nie wspomnieć o ponad 1861-letniej metryce Kalisza i tradycjach związanych ze szkolnictwem wyższym. Wyczerpuje się też prawna formuła PWSZ.

    Konieczność utworzenia Akademii Kaliskiej spowodowana jest tym, że w obecnym stanie prawnym uczelnia ta nie może realizować zadań wynikających z posiadanego prawa do nadawania stopnia naukowego doktora. W tym miejscu należy podkreślić, że na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uczelnia ta uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauki o zdrowiu.

    Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu posiada stosowne możliwości funkcjonowania w zmienionej formule, dysponując, po pierwsze, kadrą profesorską i niezbędną infrastrukturą. To predestynuje uczelnię zawodową do tego, aby nadal rozwijać się, być prężnie działającą uczelnią akademicką. Dlatego też w ocenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość PWSZ w Kaliszu w pełni zasługuje na to, aby uzyskała status akademicki.

    Uczelnia w chwili obecnej przygotowana jest do nadawania tytułów naukowych, czego potwierdzeniem może być kolejna inicjatywa władz uczelni z kwietnia 2019 r., kiedy wystąpiono z wnioskiem o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

    Jeśli chodzi o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, to art. 15 ust. 2 wyraźnie wskazuje, że uczelnia zawodowa, a taką aktualnie jest PWSZ, może prowadzić studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz kształcenie specjalistyczne. Wynika z tego, że PWSZ w Kaliszu nie może nadawać stopni doktorskich ani prowadzić szkoleń doktorantów. Prawo do prowadzenia szkoleń doktorantów i nadawania stopni naukowych zgodnie z art. 14 cytowanej ustawy mają jedynie uczelnie posiadające m.in. status uczelni akademickiej.

    Wychodząc naprzeciw staraniom władz uczelni, grona profesorskiego, społeczności akademickiej, władz miasta Kalisz, a także mieszkańców grodu nad Prosną, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie ocenia projekt ustawy. Uważamy, że proponowane zmiany nazwy i modelu funkcjonowania dotychczasowej PWSZ są uzasadnione i zgodne z ideą autonomii społeczności akademickiej. Bez wątpienia nowa nazwa, jak również zmiana typu uczelni z publicznej uczelni zawodowej na uczelnię akademicką przyczynią się do pozytywnej opinii na temat uczelni w rozwijającym się Kaliszu i aglomeracji kalisko-ostrowskiej, a także w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym, wzmacniając również prestiż Akademii Kaliskiej.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za dalszym procedowaniem nad poselskim projektem ustawy (Dzwonek) o utworzeniu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.2
Pozycja w rankingu:
230
Liczba głosów: 11
Zobacz pełne profile z okręgu 36 Kalisz
Bożena Henczyca
Bożena Henczyca
Jan Mosiński
Jan Mosiński
Andżelika Możdżanowska
Andżelika Możdżanowska
Adam Szłapka
Adam Szłapka
Zobacz pełne profile z okręgu 36 Kalisz
Bożena Henczyca
Bożena Henczyca
Jan Mosiński
Jan Mosiński
Andżelika Możdżanowska
Andżelika Możdżanowska
Adam Szłapka
Adam Szłapka
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.