Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#brynkus

Poseł Józef Brynkus

Interpelacje
Id Zgłaszający Adresat Tytuł
107 Józef Brynkus
minister środowiska w sprawie dokończenia budowy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie
108 Józef Brynkus
minister cyfryzacji w sprawie potrzeby nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
109 Józef Brynkus
prezes Rady Ministrów w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w związku z niedoprecyzowaniem statusu działacza opozycji i zmiany kryteriów przyznawania pomocy tym osobom
110 Józef Brynkus
minister rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
657 Józef Brynkus
Norbert Kaczmarczyk
Paweł Szramka
minister środowiska w sprawie sytuacji finansowej PGL Lasy Państwowe
699 Józef Brynkus
minister spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji działaczy Konfederacji Polski Niepodległej i pobicia jednego z nich
1209 Józef Brynkus
minister środowiska w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych
1230 Józef Brynkus
minister energii w sprawie zainstalowania kas w siedzibach dystrybutorów energii elektrycznej, cieplnej i gazu
1231 Józef Brynkus
minister finansów w sprawie korzyści odniesionych przez Fiat Auto Poland po przejęciu FSM
1232 Józef Brynkus
minister rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ozusowania pracy za granicą i w Polsce
1408 Adam Andruszkiewicz
Elżbieta Zielińska
Józef Brynkus
Sylwester Chruszcz
Artur Górski
Bartosz Józwiak
Paweł Kobyliński
Jerzy Meysztowicz
Tomasz Rzymkowski
Jacek Wilk
Rafał Wójcikowski
minister rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
1521 Józef Brynkus
minister rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedstawienia liczby zlikwidowanych miejsc pracy w latach 1992-2015 w spółkach NEWCO, powstałych po przekształceniach FSM, w wyniku umowy definitywnej zawartej z koncernem FIAT oraz stanu prac Ministerstwa nad uruchomieniem wypłat rekompensat dla ponad 25 000 byłych pracowników FSM za pozbawienie ich praw do puli 15% akcji sprywatyzowanego przedsiębiorstwa
1613 Józef Brynkus
minister spraw wewnętrznych i administracji w sprawie udziału Policji w spotkaniu osób przeciwko usunięciu przez Radę Miasta i Burmistrza Wadowic busów z placu Kościuszki w Wadowicach i wprowadzenia bezpłatnego busa dowożącego pasażerów z dworca autobusowego na tenże plac
1963 Józef Brynkus
minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zapisów statutowych wyższych uczelni w kwestii dotyczącej sposobu liczenia okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta osób niemających stopnia naukowego doktora habilitowanego
1964 Józef Brynkus
minister sprawiedliwości w sprawie zaprzestania ścigania sprawców przestępstw, zbrodni i oszustw wobec Skarbu Państwa RP, zaniżania rzeczywistej wartości prywatyzowanych przedsiębiorstw i banków oraz grabieży majątku narodowego, a także okradania wielu tysięcy obywateli z ich praw do bezpłatnych akcji pracowniczych
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.