Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#lesniak

Poseł Józef Leśniak

Wróć do listy
Poseł Jan Duda - Wystąpienie z dnia 16 października 2019 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1340 wyświetleń
0

Stenogram

47. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (druki nr 3750 i 3814).

Poseł Sprawozdawca Jan Duda:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu połączonych komisji: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Funduszu Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 marca 1976 r., druk nr 3750.

    Kilka słów o projekcie.

    Wysoki Sejmie! Rzeczpospolita Polska jest członkiem dwóch z trzech organizacji systemu Narodów Zjednoczonych zajmujących się kwestiami rolnictwa i obszarów wiejskich, tj. Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowego Programu Żywnościowego. Trzecia z tych organizacji to Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa założony w 1977 r. Jest on międzynarodową instytucją finansową z siedzibą w Rzymie. To wyspecjalizowana organizacja przy ONZ, posiadająca międzynarodową osobowość prawną.

    Zamysł jej powołania zrodził się podczas Światowej Konferencji Żywności, która miała miejsce w Rzymie w 1974 r., a w której wzięli udział również przedstawiciele Polski. Głównym impulsem założenia funduszu stał się globalny kryzys na rynkach żywności, który wywołał klęskę głodu i problem niedożywienia w wielu regionach świata, przede wszystkich w najuboższych krajach Afryki. W czasie konferencji uzgodniono, że właściwe będzie utworzenie Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa dla sfinansowania projektów rozwojowych w rolnictwie, przede wszystkim w zakresie produkcji żywności oraz finansowania projektów i programów mających na celu wprowadzenie, rozszerzenie lub ulepszenie systemów żywnościowych.

    Współcześnie fundusz zrzesza 176 państw członkowskich, zarówno krajów rozwijających się, jak i krajów o średnich i wysokich dochodach, ze wszystkich regionów świata. Jego członkiem może być każde państwo należące do ONZ, jej wyspecjalizowanej organizacji, a także do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

    Przystąpienie Polski do funduszu będzie stanowić potwierdzenie przywiązania naszego kraju do zwiększenia zaangażowania w sprawy międzynarodowe. Uzyskamy dzięki temu możliwość włączenia się w debatę i procesy decyzyjne podejmowane na rzecz globalnego rozwoju, a z uwagi na specjalne kompetencje funduszu w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Polska może przyczynić się do wypracowania międzynarodowej strategii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w porozumieniu z partnerami G7/G20. Przystąpienie Polski do tej organizacji otworzy Polsce możliwość wpływu na działalność tej organizacji, pozwoli też na zaangażowanie się w sprawy o charakterze ponadnarodowym, międzynarodową politykę w dziedzinie rozwoju oraz działania humanitarne podejmowane przez społeczność międzynarodową na rzecz cierpiących na skutek ubóstwa, głodu i niedożywienia, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

    Przewidujemy, że po wejściu w życie porozumienia Polska w znaczący sposób zwiększy międzynarodową współpracę w dziedzinie rolnictwa i uzyska szanse na promocję własnego rolnictwa, m.in. poprzez transfer polskich technologii do krajów rozwijających się, wymianę know-how z innymi krajami wysokorozwiniętymi, dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy funduszu w celu realizacji krajowych celów rozwojowych i przez wiele innych przedsięwzięć.

    Członkostwo w funduszu nie wiąże się z żadnymi obowiązkowymi wpłatami do jego budżetu. Wpłaty mają wyłącznie charakter dobrowolny. Obecnie ok. 100 państw członkowskich dobrowolnie wspiera fundusz przez wkłady finansowe. Żaden członek funduszu nie ponosi z tytułu swojego członkostwa odpowiedzialności za działania lub zobowiązania tej organizacji. Wejście w życie porozumienia nie pociągnie za sobą konieczności dokonywania zmian w prawie wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej.

    Nadmieniam na zakończenie, że w dniu 5 lutego 2019 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na przekazanie do Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa wniosku o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po przeprowadzeniu pierwszego czytania wymienionego projektu ustawy połączone Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Spraw Zagranicznych, obradujące w dniu 10 września 2019 r., pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt i wnoszą o jego uchwalenie bez poprawek. W imieniu ww. komisji proszę Wysoką Izbę o przyjęcie przedkładanego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.8
Pozycja w rankingu:
63
Liczba głosów: 7
Zobacz pełne profile z okręgu 14 Nowy Sącz
Barbara Bartuś
Barbara Bartuś
Elżbieta Zielińska
Elżbieta Zielińska
Andrzej Czerwiński
Andrzej Czerwiński
Jan Duda
Jan Duda
Arkadiusz Mularczyk
Arkadiusz Mularczyk
Anna Paluch
Anna Paluch
Edward Siarka
Edward Siarka
Zobacz pełne profile z okręgu 14 Nowy Sącz
Barbara Bartuś
Barbara Bartuś
Elżbieta Zielińska
Elżbieta Zielińska
Andrzej Czerwiński
Andrzej Czerwiński
Jan Duda
Jan Duda
Arkadiusz Mularczyk
Arkadiusz Mularczyk
Anna Paluch
Anna Paluch
Edward Siarka
Edward Siarka
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.