Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#golojuch

Poseł Kazimierz Gołojuch

Wróć do listy
Poseł Kazimierz Gołojuch - Wystąpienie z dnia 15 listopada 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
184 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druki nr 790 i 983).

Poseł Sprawozdawca Kazimierz Gołojuch:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Gospodarki i Rozwoju mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, druk nr 790.

    Procedowany projekt ustawy ma na celu wyeliminowanie z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności stosowania nieuczciwych praktyk handlowych. Projekt ustawy odnosi się wyłącznie do dostawców produktów rolnych i spożywczych ze względu na specyfikę branży rolno-spożywczej polegającej na produkcji towarów, które charakteryzuje określony termin przydatności do spożycia, co nie istnieje w innych branżach.

    Połączone komisje zebrały się w dniu... Powyższy projekt został 14 września 2016 r. skierowany przez marszałka Sejmu do połączonych komisji, czyli Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Gospodarki i Rozwoju. Połączone komisje skierowały projekt do podkomisji wyłonionej przez te komisje. Podkomisja nadzwyczajna po rozpatrzeniu na posiedzeniach w dniach 22 września, 21 października oraz 3 listopada 2016 r. rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi przedstawiła załączony projekt Sejmowi.

    Dodam, że w pracach zarówno komisji, jak i podkomisji państwo posłowie i strona społeczna nie kwestionowali potrzeby wprowadzenia w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Oczywiście nie obyło się bez dyskusji, bez uwag. Dyskusja odbyła się, jak już wcześniej powiedziałem, w podkomisji i w komisji.

    W trakcie procedowania przyjęto siedem poprawek, które m.in. dotyczyły takich spraw. Poprawka 1. dotyczyła doprecyzowania definicji. W projekcie ustawy z druku nr 790 proponuje się następujące zmiany definicji: dostawcy, czyli jako dostawcę rozumie się przedsiębiorcę, który wytwarza lub przetwarza produkty rolne lub spożywcze, lub odpłatnie zbywa je nabywcy, i nabywcy - to jest przedsiębiorca, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze w celu sprzedaży, odsprzedaży lub przetwarzania.

    Poprawka 2. dotyczyła korekty odesłania.

    Jeśli chodzi o 3. poprawkę, to dotyczyła ona doprecyzowania właściwości w zakresie czynności sprawdzających. Chodziło tutaj o to, że dyrektor oddziału terenowego agencji właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy przeprowadza czynności sprawdzające spełnienie obowiązku zawierania umów.

    Kolejna, 4. poprawka, w której doprecyzowano przepis upoważniający w zakresie... Tu chodziło o minimalny okres od zawarcia umowy do realizacji dostawy, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

    Jeśli chodzi o 5. poprawkę, to tutaj zmieniono określenie kary pieniężnej i dodano przesłanki określające okoliczności związane z wysokością kary.

    W 6. poprawce doprecyzowano właściwości miejscowej Agencji Rynku Rolnego. Tutaj chodzi o to, że dyrektor oddziału terenowego agencji właściwej według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy - o to chodziło - kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnej. Chodzi tutaj o dyrektora Agencji Rynku Rolnego.

    Przechodzimy do ostatniej, 7. poprawki. W tej 7. poprawce określono termin wejścia w życie. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 41, który wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.

    Jak już wcześniej powiedziałem, 3 listopada 2016 r. połączone komisje, czyli Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju, przyjęły sprawozdanie komisji, które zostało również dostarczone państwu. Tak że komisje na posiedzeniu 3 listopada rozpatrywały i przyjęły te wszystkie uwagi, które skierowane były przez podkomisję. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
193
Liczba głosów: 2
Zobacz pełne profile z okręgu 23 Rzeszów
Wojciech Buczak
Wojciech Buczak
Zdzisław Gawlik
Zdzisław Gawlik
Józefa Hrynkiewicz
Józefa Hrynkiewicz
Jerzy Paul
Jerzy Paul
Halina Szydełko
Halina Szydełko
Krystyna Wróblewska
Krystyna Wróblewska
Zobacz pełne profile z okręgu 23 Rzeszów
Wojciech Buczak
Wojciech Buczak
Zdzisław Gawlik
Zdzisław Gawlik
Józefa Hrynkiewicz
Józefa Hrynkiewicz
Jerzy Paul
Jerzy Paul
Halina Szydełko
Halina Szydełko
Krystyna Wróblewska
Krystyna Wróblewska
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.