Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2018 roku.
Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
465 wyświetleń
1

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druki nr 1998 i 3019).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

    Jak wskazują wnioskodawcy, omawiany projekt jest odpowiedzią na petycję skierowaną do Sejmu RP przez Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców. Odnosi się ona do zmian przepisów dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci oraz przepisów o dostępie do dokumentacji medycznej. Proponowane w noweli rozwiązania to m.in. dołączenie do katalogu osób bliskich zmarłego pacjenta jego rodzeństwa, przyznanie sądom kompetencji w sprawach rozstrzygnięcia w postępowaniu nieprocesowym sporu między osobami bliskimi dotyczącego ujawnienia tajemnicy oraz wprowadzenie czterech generalnych przesłanek działania sądów w przedmiotowym zakresie.

    Większość zawartych w projekcie zmian nie budzi niczyich zastrzeżeń. Są to dobre rozwiązania, które dla wielu lekarzy stanowić będą znaczne ułatwienia pracy poprzez m.in. uregulowanie kwestii dotychczas niejednoznacznych. Zmianą, która może budzić wątpliwości, jest regulacja, według której sąd będzie podejmował decyzje również w przypadkach, gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu informacji, a wolą bliskich ten sprzeciw ma być odrzucony.

    Rozumiem argumentację przeciwników tego rozwiązania, którzy dowodzą, że jest ono naruszeniem praw człowieka do autonomii i prywatności. Podzielam jednak opinię projektodawców. W takim przypadku udostępnienie informacji lub części informacji nie będzie wynikać jedynie z woli rodziny, ale z decyzji niezależnego sądu, który swoją opinię będzie opierał na czterech ustawowych przesłankach. Mając więc na uwadze różne codzienne i niecodzienne sytuacje, z którymi spotykają się lekarze, pacjenci i ich rodziny, możliwość zawarta w tych przepisach może mieć pozytywny wymiar.

    Nie mam wątpliwości, że ta nowelizacja zwiększa przejrzystość procedury dostępu do informacji o pacjencie oraz zwiększa ochronę prywatności zmarłego pacjenta.

    Koło Wolni i Solidarni popiera ten projekt w całości. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.