Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
322 wyświetleń
0

3. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:
     - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
     - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zarówno poselski, jak i rządowy projekt ustawy zawiera zmiany, których wprowadzenie usprawni działanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz ułatwi życie obywatelom. Najbardziej radykalną reformą jest oczywiście ta przewidująca utworzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla każdego przedsiębiorcy jednego indywidualnego konta. Dzięki temu zamiast comiesięcznych czterech przelewów na różne rachunki bankowe, obejmujących wpłatę na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, będą oni dokonywali jednej wpłaty. Jest to zmiana, która nie tylko oszczędza czas płatników składek, ale przede wszystkim upraszcza cały system i zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędów.

    Nie mam wątpliwości, że pozostałe rozwiązania zawarte w rządowym projekcie będą odnosiły pozytywne skutki. Wśród nich są zmiany w sposobie zaliczania wpłat na koncie płatników składek, tak by w pierwszej kolejności spłacane były należności, a także w przypadku przedsiębiorców korzystających z outsourcingu pracowniczego danie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych możliwości przeksięgowania dokonanych przez nich wpłat.

    Za korzystne uważam także zrównanie pod względem prawnym zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami składek wydawanego przez ZUS z zaświadczeniami, które płatnicy samodzielnie mogą wygenerować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jest to duże usprawnienie procesu uzyskiwania przez przedsiębiorców zaświadczeń, co da przedsiębiorcom konkretne oszczędności czasu.

    Moich zastrzeżeń nie budzi również zmiana zaproponowana w projekcie poselskim. Jak wskazywane było podczas prac w komisji, obecny obowiązek wymierzania opłaty dodatkowej dla płatników składek, których błędy w dokumentach przekazywanych do ZUS przekładają się na opóźnienie w terminie wpłynięcia składki do otwartego funduszu emerytalnego, wiąże się z kosztami, które są niewspółmierne do uzyskiwanych z tego źródła wpływów. Zgadzam się z wnioskodawcami zmiany, że likwidacja tej dodatkowej opłaty przyczyni się generalnie do poprawy obsługi obywateli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy zakładu zamiast naliczać odsetki, których wysokość jest znacznie poniżej ponoszonych przez obsługę takiego zdarzenia kosztów, będą mogli przeznaczyć czas na bezpośrednią obsługę i pomóc płatnikom składek, by takich błędów nie popełniali. W tym przypadku sprawdzi się stare przysłowie, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.

    Jak wspominałam na wstępie, w moim przekonaniu obie procedowane dziś nowelizacje wprowadzają do systemu ubezpieczeń społecznych od dawna oczekiwane uproszczenia i rozwiązania usprawniające jego działanie, co w sposób pozytywny będzie oddziaływać na współpracę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obywatelami.

    Koło Wolni i Solidarni poprze oba projekty ustaw. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.