Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 05 lipca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
462 wyświetleń
0

Stenogram

11. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1560 i 1678).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko koła Wolni i Solidarni w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

    Procedowany projekt wprowadza bardzo dużo zmian, które wpłyną na bezpieczeństwo osób korzystających z usług pośredników obrotu nieruchomościami, zarządców oraz rzeczoznawców majątkowych. Co dla mnie istotne, to, że uwzględnia on w swojej treści wnioski rzecznika praw obywatelskich, a także postulaty podnoszone przez niektóre samorządy i organizacje zawodowe.

    Wśród zaproponowanych zmian jest m.in. zdefiniowanie pojęć ˝zarządzanie nieruchomościami˝, ˝pośrednictwo w obrocie nieruchomościami˝, ˝zarządca nieruchomości˝ i ˝pośrednik w obrocie nieruchomościami˝. Wyeliminuje to wątpliwości interpretacyjne i jednocześnie wpłynie na ograniczenia ryzyka, że wspomnianą działalnością będą się zajmować nieodpowiednie czy też przypadkowe osoby.

    Innym wprowadzanym rozwiązaniem jest zobowiązanie rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, czy też zarządcy nieruchomości do dołączenia do różnych dokumentów związanych z obrotem nieruchomościami kopii dokumentu ubezpieczenia OC. Jestem przekonana, że zgodnie z założeniami projektodawców ułatwi to osobom korzystającym z tego typu usług ubieganie się o odszkodowania w przypadku wystąpienia ewentualnych uchybień czy szkód. Za nieposiadanie odpowiedniej polisy wnioskodawcy proponują wprowadzenie sankcji finansowych uzależnionych od miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w danym roku. W roku bieżącym kara mogłaby sięgnąć nawet 40 tys. zł. Uważam, że wprowadzenie tak wysokich kar za brak ubezpieczenia skutecznie zniechęci do naruszania przepisów ustawy oraz zdyscyplinuje nieuczciwych przedsiębiorców.

    Projekt ujednoznacznia również procedury związane z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W regulacjach z tego zakresu już dawno potrzebowało doprecyzowania pojęcie strony postępowania będącej teraz właścicielem nieruchomości, a nie, jak dotychczas, właściwym organem. Uważam, że wprowadzona zmiana ograniczy liczbę problemów występujących podczas postępowań sądowych.

    Przychylam się również do propozycji podwyższenia kary grzywny za wykonanie czynności wchodzących w zakres uprawnień rzeczoznawcy majątkowego bez jakichkolwiek uprawnień zawodowych. Podniesienie jej wysokości z 5 tys. zł do 50 tys. zł może ograniczyć liczbę osób podszywających się pod rzeczoznawców majątkowych, oczywiście pod warunkiem że będzie to kara właściwie egzekwowana, a sprawcy tych przestępstw będą mieli poczucie jej nieuchronności.

    W czasie posiedzenia podkomisji zaproponowano poprawkę, aby na podstawie umowy o zarządzanie zarządca nieruchomości uzyskał prawo wglądu do odpowiednich rejestrów. Brak takiej możliwości uniemożliwia właściwe wykonywanie przez niego obowiązków. Dopiero po uzyskaniu dostępu do dokumentacji będzie on w stanie stwierdzić, czy jego klient jest rzeczywistym posiadaczem nieruchomości. Zmiana ta może w mojej ocenie pozytywnie wpłynąć na jakość wykonywania pracy przez zarządców nieruchomości, dlatego mam nadzieję, że poprawka zostanie uwzględniona w toku dalszych prac.

    Koło Wolni i Solidarni popiera procedowany projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.