Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 05 lipca 2018 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
966 wyświetleń
0

Stenogram

30. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2678 i 2714).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawię stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

    Sytuacja polskiej służby zdrowia jest zła i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Niedofinansowanie i lata zaniedbań przede wszystkim skutkują niedostateczną ochroną zdrowia i życia naszych obywateli, ale były również przyczyną protestu rezydentów, który po wielu długich i ciężkich rozmowach zakończył się wypracowaniem kompromisu i podpisaniem porozumienia z ministrem zdrowia.

    Cieszy mnie, że omawiany dziś projekt ustawy wprowadza w życie szereg zawartych w porozumieniu rozwiązań. Wśród nich są: zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 6% PKB do 2024 r., dodatki pieniężne dla lekarzy odbywających specjalizację w wysokości 600 lub 700 zł miesięcznie, w zależności od tego, czy specjalizacja ta jest określona jako priorytetowa, oraz podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów. Ponadto warto wspomnieć o uwzględnieniu, w określonej wysokości, godzin programowych dyżurów medycznych w kosztach finansowania umów rezydenckich, objęciu lekarzy i lekarzy dentystów ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu oraz - co ze względu na obecną demografię naszego społeczeństwa wydaje się szczególnie istotne - zobowiązaniu lekarzy do przepracowania w kraju łącznie minimum 2 lat w ciągu kolejnych 5 lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

    Nie dziwię się, że wiele z zaproponowanych rozwiązań obejmować będzie lekarzy, którzy praktykują w podmiotach leczniczych, które mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podzielam opinię, że celowe jest kierowanie wsparcia i dodatkowego strumienia finansowania tam, gdzie będzie mogło z tego skorzystać najwięcej świadczeniobiorców, a podmioty te są właśnie takim miejscem. Ograniczenie to nie zmienia faktu, że ustawa ta w sposób pozytywny oddziałuje na warunki pracy kadry medycznej, które powinny być godne i bezpieczne. Jest to jeden z kluczowych czynników prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Jestem przekonana, że procedowane dziś regulacje zgodnie z założeniem zwiększą komfort pracy lekarzy, a przez to poprawią również jej jakość. Rozwiązania zawarte w ustawie będą miały także duży wpływ na zwiększenie powszechnego dostępu do świadczeń, m.in. przez zagwarantowanie wykwalifikowanej kadry, która zyskuje dodatkowe zachęty do pozostania w ojczyźnie.

    O tempo procedowania noweli można się oczywiście spierać, co jednak nie wpływa na fakt, że jeśli chodzi o ustalenia w tym zakresie, to - m.in. przez tryb procedowania rządowego projektu - już o kilka dni zostało to przekroczone. Co jest jednak w mojej opinii istotniejsze, to zapewnienie ministra, że ustawa ta nie jest końcem prac, że dalsze zmiany, dalsze sprzyjające poprawie sytuacji polskiej służby zdrowia rozwiązania będą wypracowywane i w efekcie wypracowany z takim trudem kompromis nie będzie istniał jedynie na papierze, ale będzie wszystkim nam przynosił realne korzyści.

    Koło Wolni i Solidarni w pełni popiera procedowany projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.