Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2018 roku.
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
493 wyświetleń
1

Stenogram

20. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (druk nr 3040).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

    W omawianym projekcie zawarte są ramy prawne dla fakultatywnego powoływania przez samorządy nowych jednostek organizacyjnych, centrów usług społecznych, które na danym terenie miałyby zajmować się koordynacją szeroko rozumianego i powszechnego wsparcia dla zainteresowanych mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych życiowo czy ich opiekunów domowych. Co istotne i warte podkreślenia, centrum usług społecznych mogłoby zostać utworzone dla jednej gminy, co wiązałoby się z przekształceniem funkcjonującego na jej terenie ośrodka pomocy społecznej, lub dla większej ilości gmin, co oznaczałoby utworzenie centrum na terenie jednej z nich jako jednostki odrębnej od OPS. Jest to ważna zmiana, ponieważ likwiduje najczęściej przywoływane w toku prac nad tym projektem zagrożenia wynikające z pierwotnie proponowanych rozwiązań.

    Jestem przekonana, że przy tym kształcie przepisów, w jakim zostały one przekazane pod nasze obrady, centra usług społecznych spełniać będą wyznaczone im cele. Podzielam opinię wielu socjologów, że szybko postępujące zmiany demograficzne oraz społeczne wymuszają na nas prowadzenie skuteczniejszej lokalnej polityki społecznej. Wsparcie musi być łatwiej dostępne, powszechne i dostosowane do aktualnego zapotrzebowania. Projektowane centra mają być narzędziem do tego. Wedle zawartych w projekcie regulacji mają być instytucjami, w których zainteresowani mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje, gdzie i z jakiej pomocy mogą skorzystać oraz jakie mają uprawnienia. Centra mają też pełnić rolę organizatora lokalnej samopomocy, chodzi o wolontariat czy pomoc sąsiedzką, i na bieżąco badać potrzeby mieszkańców, dzięki czemu realizowane przez nie zadania będą lepiej odpowiadać na zachodzące w społeczeństwie zmiany.

    Mając na uwadze to, że wiele samorządów już zdecydowało się na powołanie podobnych instytucji na swoich terenach oraz że z powodzeniem wypełniają one przydzielone im zadania, ufam, że projekt ten nie tylko będzie regulował tę materię, ale także ośmieli do takiego kroku kolejne samorządy.

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem nad tym projektem. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.