Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2018 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
641 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 2111 i 2150).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

    Celem przedkładanego projektu ustawy jest doprecyzowanie, a zarazem uporządkowanie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej z zakresu placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym. Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie nowego typu placówki - schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wprowadzenie tego typu placówki jest odpowiedzią na uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe.

    Obecnie osobom bezdomnym tymczasowe schronienie udzielane jest w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach. Są to placówki przeznaczone dla osób bezdomnych, które są zdolne do samoobsługi, a stan ich zdrowia nie zagraża życiu innych przebywających w placówce. Wprowadzane nowelizacją przepisy mają na celu wyeliminowanie luki w zakresie uzyskania pomocy przez osoby bezdomne, które z powodu swojej sytuacji nie mają możliwości otrzymania świadczeń z zakresu usług opiekuńczych. W sytuacjach niecierpiących zwłoki będzie możliwe skierowanie osoby bezdomnej do schroniska bez wcześniejszego podpisania kontraktu socjalnego. Uważam, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest zasadne. Wiemy, z jakimi problemami borykają się samorządy gminne czy organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o ustalenie miejsca pobytu osoby bezdomnej. W sytuacjach nagłych, np. pojawienia się niskich temperatur, potrzebna jest szybka pomoc. Nie możemy w takich sytuacjach czekać, aż samorząd czy organizacja ustali obecne miejsce pobytu bezdomnego, aby można było podpisać z nim kontrakt socjalny, bo skutki długotrwałej procedury mogą okazać się tragiczne.

    Nowa forma placówki ma umożliwić świadczenie usług opiekuńczych osobom częściowo niezdolnym do zaspokajania codziennych potrzeb życiowych. Usługi świadczone w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będą skierowane do osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy innych przy jednoczesnym braku zapotrzebowania na usługi świadczone przez jednostki całodobowej opieki czy zakłady opiekuńczo-lecznicze. Osoba bezdomna nie będzie musiała podpisywać kontraktu socjalnego, aby dostać się do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będzie wyspecjalizowaną placówką świadczącą dodatkowe usługi, które pozwolą podnieść poziom aktywności społecznej, pomogą w wyjściu z bezdomności oraz, co najważniejsze, pomogą w uzyskaniu samodzielności życiowej. Nowelizacja ustawy to dobry krok w tym obszarze.

    Koło Wolni i Solidarni poprze przedkładany projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.