Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 07 czerwca 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
558 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 1550).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko co do rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

    Procedowany projekt ustawy przede wszystkim powołuje do życia Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, która będzie realizować cele państwa związane z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego i nauki, dysponując niezbędnymi do tego środkami. W ramach realizacji swojej misji agencja będzie m.in. inicjowała i podejmowała działania wspierające międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych, a także upowszechniała informacje o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. To bardzo dobre rozwiązanie. Powołanie agencji sprawi, że koordynacją zajmie się jedna instytucja. Obecne działania na rzecz umiędzynarodowienia nauki polskiej są rozproszone, co zmniejszało skuteczność promocji osiągnięć naukowych polskich uczelni. Innym problemem występującym w związku z funkcjonującym obecnie systemem jest brak dostosowania oferty edukacyjnej naszych uczelni do potrzeb studentów zamieszkujących różne regiony geograficzne oraz niski poziom finansowania stypendiów, który nie jest konkurencyjny wobec pomocy finansowej proponowanej przez inne europejskie kraje. Mankamentem systemu jest również brak jednej, aktualnej bazy informacyjnej na temat oferty stypendialnej zarówno dla studentów wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających.

    Procedowana ustawa ułatwia rozwiązanie przedstawionych problemów. Aktywność Polski na arenie międzynarodowej w rozpowszechnianiu osiągnięć naukowych czy też umożliwienie swobodnego korzystania z zagranicznych usług edukacyjnych jest ważnym zadaniem i powinniśmy je zrealizować nie dla idei samej w sobie, ale pamiętając, że wzmocnienie jakości edukacji buduje siłę naszego państwa.

    Obecnie Polska ma jeden z najniższych wśród państw zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju poziomów umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Polscy naukowcy nie są w rankingach międzynarodowych dostrzegani, a liczba publikacji tworzonych w języku obcym pozostawia wiele do życzenia. Niska mobilność naukowców, mała liczba studiów prowadzonych w języku angielskim oraz niewielki udział Polaków w projektach badawczych o międzynarodowej randze sprawiają, że trzeba dokonać szybkiej, ale przede wszystkim skutecznej zmiany w zakresie umiędzynarodowienia polskiej nauki. Musimy także poprawić współczynnik zatrudnienia wybitnych wykładowców z zagranicy, co właśnie procedowany projekt ustawy ma umożliwić poprzez m.in. negocjowanie z nimi wysokości wynagrodzeń.

    Wdrożenie, wejście w życie projektu ustawy ma umocnić pozycję polskiej nauki w świecie i pośrednio przyczynić się do rozwoju innowacyjności w Polsce, agencja ma bowiem zająć się promocją polskiego systemu szkolnictwa wyższego, wdrożyć system programów mobilnościowych i propagować projekty wspierające uczelnie w podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej.

    Te działania w moim przekonaniu przyniosą wymierne rezultaty w postaci postrzegania Polski jako prężnego ośrodka akademickiego, w którym warto się kształcić. W związku z powyższym koło Wolni i Solidarni wnosi o dalsze procedowanie ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.