Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 07 czerwca 2017 roku.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
559 wyświetleń
0

Stenogram

8. i 9. punkt porządku dziennego:


   8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 852 i 852-A).
   9. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1534).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec obywatelskiego i poselskiego projektów ustaw o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

    Zarówno w obywatelskim, jak i w poselskim projekcie przewidziane jest przyznanie członkom ochotniczej straży pożarnej dodatku do emerytury. W przypadku projektu poselskiego dodatkowe środki w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok służby mieliby otrzymywać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy pełnili aktywną służbę przez 20 lat. Byliby to tacy ochotnicy, którzy uczestniczyli w co najmniej połowie wszystkich akcji swojej jednostki. Projekt obywatelski zaś zakłada, że dodatek ten, w takiej samej wysokości jak w projekcie posłów z klubu Kukiz’15, mieliby otrzymywać ochotnicy ochotniczej straży pożarnej, którzy przez co najmniej 10 lat brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

    Nie ulega wątpliwości, że ochotnicza straż pożarna stanowi istotny element nie tylko naszego bezpieczeństwa pożarowego, lecz również życia społecznego i kulturalnego. Zaangażowanie jej członków w służbę oraz niesienie pomocy wymaga od nas adekwatnego uznania.

    Mam jednak kilka wątpliwości co do kwestii, które mogą moim zdaniem wpłynąć na negatywny odbiór społeczny zaproponowanych rozwiązań oraz przyczynić się do powstania konfliktów. Mój sceptycyzm budzi m.in. zaproponowany w poselskim projekcie czynnik warunkujący otrzymanie przez danego członka OSP dodatku do emerytury, tzn. konieczność uczestniczenia przez niego w co najmniej połowie akcji swojej jednostki. Dobrze wiemy, że w zależności od gminy istnieją duże rozbieżności w liczbie wyjazdów zespołu do zdarzenia. Oznacza to, że np. członkowie jednostki z jednej gminy byliby uprawnieni do takiego dodatku, gdyby uczestniczyli już w 10 akcjach, podczas gdy członkowie zespołu z innej gminy musieliby tych wyjazdów odbyć 50.

    Już teraz, pobieżnie przeglądając fora internetowe, na których udzielają się główni zainteresowani wprowadzeniem tych regulacji, można zauważyć, że kwestia ta staje się przedmiotem sporu i ostrej dyskusji.

    Wątpliwości nasuwają się również, jeśli pomyślimy o dotychczasowym społecznym charakterze służby w ochotniczej straży pożarnej. Mimo otrzymywanego ekwiwalentu pieniężnego z racji uczestniczenia w akcjach lub szkoleniach organizowanych przez PSP lub gminę członkostwo w OSP było związane przede wszystkim z chęcią niesienia pomocy innym. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań może zburzyć tę ideę, doprowadzając do sytuacji, w której ˝ochotnictwo˝ zostanie sprowadzone jedynie do chęci uzyskania korzyści finansowych.

    Reasumując, oba projekty nasuwają kilka rozważań, które warto byłoby szerzej omówić. Pomijając zastrzeżenia dotyczące systemowego umiejscowienia proponowanych w nich regulacji, zastanowić by się należało, jakie faktycznie skutki dla budżetu państwa niosłoby uchwalenie któregoś z rozwiązań, biorąc pod uwagę również fakt, że jego wprowadzenie mogłoby spowodować spływanie podobnych roszczeń z innych, podobnych do OSP, społecznych organizacji.

    Koło Wolni i Solidarni, mając na względzie to, jak istotnym wsparciem dla działalności Państwowej Straży Pożarnej jest ochotnicza straż pożarna, uważa, że oba projekty powinny zostać skierowane do dalszych prac w komisji. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.