Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 10 maja 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
638 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1319 i 1488).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

    Omawiany projekt ustawy dotyczy szeregu zmian wprowadzających narzędzia umożliwiające indywidualne traktowanie pacjentów w szczególnej sytuacji zdrowotnej, które w sposób znaczący przyczynią się do wyrównania dostępności leczenia w przypadku osób cierpiących na choroby rzadkie. Wśród nich jest m.in. procedura ratunkowego dostępu do technologii lekowych polegająca na umożliwieniu ministrowi zdrowia wydania indywidualnej zgody na pokrycie kosztów leku, który nie jest finansowany ze środków publicznych. Jest również możliwość refundowania sprowadzanych z zagranicy leków niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia pacjenta, które czasowo nie są na polskim rynku dostępne mimo dopuszczenia ich do obrotu w Polsce.

    Ponadto projekt ustawy wprowadza obowiązek przekazywania przez placówki medyczne do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rzetelnych i precyzyjnych danych kosztowych, które są niezbędne do ustalenia taryfy świadczeń, oraz poszerza kompetencje agencji. Według nowych zapisów minister zdrowia na podstawie rekomendacji prezesa agencji będzie mógł zmienić technologie medyczne stosowane w ramach świadczeń gwarantowanych, tak aby pacjenci mieli zwiększony dostęp do świadczeń z udowodnioną efektywnością kliniczną.

    Większość zaproponowanych w nowelizacji regulacji przyczyni się do poprawy jakości leczenia w Polsce, wesprze pacjentów, którzy do tej pory musieli szukać pomocy medycznej na własną rękę, oraz podniesie efektywność dotyczącą wydatkowania na leczenie środków finansowych. Mam jednak zastrzeżenia co do proponowanych w ustawie o refundacji regulacji dotyczących okresu, na jaki wydawane są decyzje o refundacji. Dotychczasowe sztywne terminy określone w ustawie zastąpione mają być elastycznym okresem, maksymalnie 5-letnim, co według wnioskodawców ma pozytywnie wpłynąć na możliwość prowadzenia negocjacji cenowych oraz dostosowania do zmian rynkowych. Mam wątpliwości, czy tego typu zmiana nie zaburzy dotychczasowej stabilności systemu refundacji.

    Z przykrością stwierdzam, że prace komisji nad tym projektem zdominowane zostały przez jeden aspekt dotyczący omawianej nowelizacji, czyli dostępność tzw. tabletek ˝dzień po˝. Przykre, że dla populistycznego poklasku pomija się szereg innych ważnych rozwiązań. Nowelizacja, nad którą procedujemy, to szereg merytorycznych zmian o kluczowym znaczeniu dla pacjentów, którzy dotychczas mieli ograniczone możliwości finansowania swojego leczenia. Warto odłożyć wygłaszane bez przerwy mantry o politycznym zabarwieniu i skupić się na konstruktywnej pracy.

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem ustawy. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.