Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 12 lipca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
458 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1647 i 1706).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam nasze stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

    Głównym celem projektowanej regulacji jest wykonanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Ustawa reguluje m.in. sankcje za nieprzestrzeganie przepisów oraz przepisy dotyczące krajowego systemu certyfikacji.

    Najistotniejsze z wprowadzanych zmian dotyczą rozszerzenia obowiązku certyfikacyjnego w odniesieniu do powiększonego katalogu urządzeń, modyfikacji obowiązku dotyczącego etykietowania, zmiany zakresu prowadzonej dokumentacji oraz dostosowania przepisów karnych do zmienionych przepisów krajowych. To dobre rozwiązanie, ponieważ zwiększa kontrolę przestrzegania prawa, a przez to zmniejsza ryzyko awarii, co w konsekwencji chroni środowisko.

    W efekcie wprowadzenia projektowanych przepisów krajowych zostaną ujednolicone obowiązki nakładane m.in. na operatorów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi i rozdzielnicami elektrycznymi oraz na osoby fizyczne wykonujące czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu. Ujednolicenie obowiązków to uproszczenie. Każde uproszczenie jest ułatwieniem działalności, więc nie podlega dyskusji, że jest to krok w dobrą stronę. Podobnie jest z obowiązkiem posiadania certyfikatu. Mimo tego, że zapis ten generuje koszty dla przedsiębiorców związane z koniecznością uzyskania uprawnień dla personelu, bezsporną korzyścią takiego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie kwalifikacji personelu. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie zapisy tej ustawy są korzystne dla przedsiębiorców, bo generują dla nich nowe koszty. Wprowadzenie ustawy dostosowującej prawo krajowe do prawa europejskiego jest konieczne.

    Koło Wolni i Solidarni poprze procedowany projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.