Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 12 lipca 2017 roku.
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
580 wyświetleń
0

Stenogram

27. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1653).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

    Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej praca objęta jest szczególną ochroną, a państwo zobowiązane jest do sprawowania nadzoru nad warunkami wykonywania pracy. Państwo szczególną ochroną otacza tzw. słabszą stronę stosunku pracy - pracownika. Władze państwa zobligowane są do wydawania przepisów, które chronią pracowników w prawnym stosunku pracy.

    W ramach omawianego projektu ustawy proponuje się wprowadzenie zmian, które zmierzają do poprawy regulacji prawnych oraz mają na celu wyeliminowanie różnic interpretacyjnych w treści przepisów. Między innymi projektodawcy w związku z możliwością wykorzystania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego przez pracowników - innych członków najbliższej rodziny chcą objąć tę grupę pracowników szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy, a także przyznać im takie same prawa jak pracownicom oraz pracownikom - ojcom wychowującym dzieci. Uważam tę regulację jak najbardziej za zasadną. Wcześniejsza nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła cztery szczególne sytuacje, kiedy to z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego może korzystać pracownik - inny członek najbliższej rodziny. Ale oprócz takiej możliwości zabrakło przepisów, które chroniłyby tego rodzaju pracownika. W mojej ocenie proponowana zmiana pozytywnie wpłynie na podniesienie poziomu ochrony tej grupy pracowników oraz zrówna prawa pracownika - innego członka najbliższej rodziny z prawami pracownika - ojca.

    Projektodawcy chcą także wydłużyć czas, w którym pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, oraz czas na skierowanie żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy, z 7 do 14 dni. Uważam tę zmianę za zasadną. Brak dostrzeżenia w ciągu 7 dni nieprawidłowości w wystawionym świadectwie pracy skutkuje brakiem możliwości sprostowania tego dokumentu na drodze sądowej. Istotne jest dodanie zapisu, który uprawnia pracownika do wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem w przypadku, gdy pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy. Jest to ważny zapis z punktu widzenia interesów pracownika. Brak świadectwa pracy nie tylko utrudnia znalezienie nowego zatrudnienia, ale także jest istotną przeszkodą w uzyskaniu świadczeń przysługujących bezrobotnym. Dodatkowo stanowi przeszkodę do rejestracji jako osoba bezrobotna czy poszukująca pracy, a także utrudnia ubieganie się o przyznanie świadczeń emerytalnych.

    Rozszerzenie zakresu ochrony praw pracowniczych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Dodatkowo chcę podkreślić, że wprowadzane zmiany w żaden sposób nie nakładają na pracodawców dodatkowych obowiązków. Jestem również przekonana, że zmiany zaproponowane w projekcie ustawy przyczynią się do zlikwidowania poczucia niesprawiedliwości społecznej. Wprowadzane regulacje w głównej mierze są doprecyzowaniem obowiązków, które wynikają z prawa pracy, do których przestrzegania zobowiązany jest pracodawca.

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem projektu ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.