Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 12 września 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
596 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druki nr 1651 i 1770).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Panie Ministrze! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

    Niniejszy projekt ustawy jest reakcją na wzrost zachorowalności na nowotwory skóry. Liczne badania potwierdzają szkodliwy wpływ nadmiaru promieni UV na skórę człowieka i w tym kontekście niepokojący jest wzrost liczby zachorowań na czerniaka złośliwego. Najbardziej narażoną grupą na tego typu nowotwory są ludzie młodzi. Zgadzam się, że jest potrzeba podnoszenia świadomości społeczeństwa i konieczność uświadamiania szkodliwości nadmiaru promieniowania UV, które wydzielane jest przez solaria.

    Projekt ustawy ma na celu ochronę zdrowia i życia Polaków. Wprowadza dwa rodzaje ograniczeń: zakaz reklamy i promocji oraz zakaz korzystania z solariów przez osoby małoletnie, co w konsekwencji wpłynie na obniżenie poziomu zachorowalności na nowotwory skóry. Organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do podejmowania działań, które mają sprzyjać ochronie stanu zdrowia społeczeństwa przed skutkami korzystania z solarium. Między innymi we współdziałaniu z medycznymi samorządami zawodowymi oraz organizacjami społecznymi będą mogły prowadzić działania edukacyjne, przez co zwiększy się świadomość społeczna i wiedza o szkodliwości nieumiejętnego korzystania z solarium.

    Zadaniem administracji publicznej będzie także profilaktyka dotycząca wiedzy o nowotworach skóry. Z drugiej zaś strony zostaną wprowadzone przepisy, które będą regulowały prowadzenie punktów czy salonów solaryjnych. W zakresie świadczenia usług w solariach projekt ustawy przewiduje m.in.: całkowity zakaz korzystania przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, umieszczanie w miejscach świadczenia usług informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z lamp UV oraz całkowity zakaz promocji i reklamy opalania w solarium.

    W całości zgadzam się z ww. rozwiązaniami. Wprowadzenie niniejszej ustawy jest niezbędnym działaniem w walce z rosnącą zachorowalnością na czerniaka złośliwego, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Dodatkowo obowiązek zamieszczania informacji o skutkach korzystania z solarium wpłynie na świadomość społeczeństwa, a w szczególności osób, które korzystają z tego typu usług. Przekazy reklamowe kreowały opaleniznę jako oznakę zdrowia i pięknego ciała, ale nie przekazywały rzetelnych informacji o zagrożeniach, jakie niesie promieniowanie ultrafioletowe, któremu poddawana jest skóra.

    Uważam, że niniejszy projekt przyczyni się do obniżenia poziomu zachorowalności na raka skóry oraz zwiększy świadomość szkodliwych działań promieniowania UV w społeczeństwie. Ograniczenie wzrostu zachorowań oraz upowszechnienie profilaktyki poza pozytywnymi skutkami dla pacjentów przyniesie znaczne oszczędności dla budżetu państwa.

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za projektem ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.