Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 12 września 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
601 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym ˝Porty Lotnicze˝ (druki nr 1689 i 1711).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie państwowym ˝Porty Lotnicze˝.

    Ustawa, która obecnie obowiązuje, pochodzi jeszcze z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, co oznacza, że nie jest dostosowana do realiów gospodarki rynkowej. Uważam zatem przedłożony projekt ustawy za potrzebny i zasadny. Pokrywa to się z argumentacją posłów, którzy przedkładając projekt, twierdzą, że dotychczas obowiązująca ustawa nie przystaje do nowych czasów i występują w niej różnice pojęciowe, które trzeba wyeliminować. Ustawa była tylko raz nowelizowana w związku z wejściem w życie w 2006 r. ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Nie zostały w niej wprowadzone zmiany, które dostosowywałyby ją do obecnej sytuacji gospodarczej kraju.

    Projektodawcy chcą zachować obowiązującą formę działalności i nadzór nad państwowymi ˝Portami Lotniczymi˝ będzie pełnił nadal minister właściwy do spraw transportu. Celem projektodawców jest profesjonalizacja sposobu nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa. Chcą zastąpić obecnie istniejące organy, czyli radę pracowniczą, zebranie delegatów, naczelnego dyrektora, dwoma organami: radą nadzorczą i prezesem państwowych ˝Portów Lotniczych˝. W projekcie są szczegółowo opisane kompetencje rady nadzorczej, jest to m.in. ocena projektów rocznych planów działalności, opiniowanie zmian statutu, nadzór nad gospodarką finansową, zaś prezes państwowych ˝Portów Lotniczych˝ m.in. kieruje ich działalnością oraz reprezentuje je na zewnątrz. Moim zdaniem kompetencje nadane radzie nadzorczej w projekcie ustawy wpłyną na skuteczny nadzór. Zaproponowana zmiana w strukturze organizacji zbliża PPL do nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw. Za dobre rozwiązanie uważam wprowadzenie, a także doprecyzowanie terminów oraz trybu sporządzania i zatwierdzania rocznych planów działań, a także wieloletnich sprawozdań z działalności państwowych ˝Portów Lotniczych˝.

    Mam nadzieję, że wprowadzenie sprawniejszego zarządzania przedsiębiorstwem doprowadzi do wzrostu jego konkurencyjności, a także atrakcyjności dla przewoźników lotniczych. Może być to krokiem, który przyczyni się do zwiększenia liczby oferowanych połączeń lotniczych.

    Przedłożony projekt ustawy jest ważny z racji szczególnej roli, jaką odgrywa przedsiębiorstwo państwowe ˝Porty Lotnicze˝. Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za projektem ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.