Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 12 września 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
681 wyświetleń
0

Stenogram

8. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

    Celem niniejszego projektu ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE. Dyrektywa dotyczy warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesień wewnątrz przedsiębiorstw.

    Wprowadzane zmiany w przepisach ustawy o cudzoziemcach mają m.in. na celu stworzenie ram prawnych do świadomego zarządzania migracjami, a także stworzenie szczególnych uregulowań dla cudzoziemców podejmujących studia w Polsce, podejmujących w Polsce pracę w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki.

    Implementacja dyrektywy do polskiego prawodawstwa wprowadza istotne zmiany w ustawie, które upraszczają system uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu podniesienia mobilności krótkookresowej i długookresowej.

    Wśród proponowanych rozwiązań jest szereg takich, które usprawniają proces ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, m.in. odejście od wymogu posiadania stałego i regularnego źródła dochodu w przypadku absolwentów polskich uczelni na rzecz posiadania zapewnionego utrzymania w Polsce. Ponadto została doprecyzowana procedura wydawania zezwoleń dla absolwentów polskich uczelni.

    Za dobre rozwiązanie uważam wprowadzenie ułatwień w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz zezwoleń na pobyt stały dla pracowników wykonujących pracę w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Proponowane zmiany mogą mieć pozytywny wpływ na rynek pracy oraz przyczynić się do zmniejszenia niedoboru siły roboczej na polskim rynku pracy.

    Za słuszne rozwiązanie uważam również wprowadzenie fakultatywnych limitów wraz z podziałem m.in. na województwa, zawody, rodzaje umów. W mojej ocenie pozwoli to w przyszłości kontrolować sytuację na rynku pracy. Wprowadzenie limitów pozwoli zapobiegać negatywnym zjawiskom na rynku pracy.

    W proponowanych regulacjach przewiduje się, iż zezwolenie na pobyt czasowy w ramach przeniesień wewnętrznych przedsiębiorstw będzie wydawane na okres roku, zaś w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów - na okres 3 lat. Ponadto cudzoziemcom, którzy nie zostali umieszczeni w strzeżonych ośrodkach lub wobec których nie zastosowano aresztu, umożliwia się korzystanie z pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej. Takie przepisy ustawy gwarantują cudzoziemcom bezpieczeństwo i godne warunki pobytu.

    Uważam, że ustawa w zasadniczy sposób wpłynie na ułatwienie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców. Z wprowadzonymi zmianami związany jest wzrost zatrudnienia w wydziałach ds. cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. Wpłynie to na sprawniejszą obsługę klientów, ale także pozwoli eliminować nadużycia ze strony cudzoziemców. Jest to jednak niewielka cena, biorąc pod uwagę korzyści, jakie przyniesie uchwalenie przedłożonego projektu ustawy.

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem nad projektem ustawy. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.