Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 12 września 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
706 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 1784).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko odnośnie do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

    Głównym celem niniejszego projektu ustawy jest transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302. Dyrektywa poszerza istniejące uregulowania prawne dotyczące turystyki. Zobowiązuje także państwa członkowskie do maksymalnej harmonizacji, w tym realizacji obowiązków informacyjnych wobec podróżnych, jednolitego stopnia ochrony i zabezpieczeń.

    Nie trzeba nikogo przekonywać, że turystyka odgrywa istotną rolę w gospodarce wszystkich państw Unii Europejskiej. Dynamicznie zachodzące zmiany na rynku usług turystycznych zrodziły potrzebę zmiany prawa w tym zakresie. W obecnej sytuacji wiele aspektów działalności w tej branży pozostaje całkowicie lub częściowo poza regulacjami prawnymi. Wywołuje to w konsekwencji wiele niepewności na rynku usług turystycznych związanych z brakiem pełnych informacji oraz niezbędnego zabezpieczenia na wypadek niewykonania usługi.

    Projekt ustawy zawiera m.in. nowe definicje funkcjonujących już pojęć, określa sposób i zakres udzielania informacji podróżnym, konstrukcję umów o udział w imprezie turystycznej, zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

    Przedkładane uregulowania prawne rozdzielają obecnie ujęte w jednym akcie przepisy dotyczące organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych od tych odnoszących się do świadczenia usług hotelarskich, usług pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych. To bardzo dobre rozwiązanie, bo dotyczą te przepisy dwóch różnych rodzajów działalności, a przede wszystkim różnej skali działania i różnego zakresu odpowiedzialności. Projekt nowej ustawy doprecyzowuje dodatkowo m.in. przepisy odnoszące się do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, ochrony klientów, kar pieniężnych i przepisy karne. Marszałkowi województwa przyznano prawo nakładania kar pieniężnych, prawo występowania w imieniu lub na rzecz podróżnych do podmiotów udzielających zabezpieczenia finansowego w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego, obowiązek prowadzenia rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Aby zobligować podmioty do działania zgodnie z prawem, ustawa przewiduje kary pieniężne, których zakres umożliwia proporcjonalne stosowanie ich w zależności od społecznej szkodliwości czynu.

    Moje obawy wzbudza obowiązek korzystania przez biura podróży z rachunku powierniczego. Moim zdaniem spowoduje to wzrost kosztów funkcjonalnych, m.in. poprzez wzrost kosztów obsługi każdej umowy, przy jednoczesnym wzroście kosztów dla klienta. Plusem tego rozwiązania wydaje się zmniejszenie ryzyka strat dla klientów związanych z niewypłacalnością biura podróży. Mam nadzieję, że obowiązek korzystania z rachunku powierniczego zostanie dobrze przeanalizowany podczas prac w komisji, szczególnie z uwzględnieniem kosztów usługodawców i klientów.

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem projektu ustawy. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.