Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 17 lipca 2019 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
995 wyświetleń
0

Stenogram

13. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druki nr 3524 i 3638).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu koła poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

    Omawiany projekt, jak wskazują wnioskodawcy, zmierza do ograniczenia skali nieprawidłowości w prywatnych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, poprawy skuteczności stosowania sankcji nakładanych na placówki, które prowadzone są bez stosownego zezwolenia wojewody, poprawy warunków w funkcjonujących legalnie podmiotach prywatnych, poszerzenia katalogu sytuacji, w których można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, czy uregulowania zasad ograniczenia samodzielnego opuszczenia terenu domów pomocy społecznej czy prywatnych podmiotów.

    Działające bez zezwolenia wojewody placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku od dawna są przedmiotem mojego zainteresowania. Wielokrotnie w różnych formach zwracałam się do ministerstwa z prośbą o wypracowanie rozwiązań, które ukróciłyby ten często zagrażający zdrowiu i życiu osób proceder. Również Komisja Polityki Senioralnej, której mam zaszczyt przewodniczyć, po tragicznych wydarzeniach w Zgierzu w województwie łódzkim oraz w Wolicy w województwie wielkopolskim na koniec 2016 r. wystosowała w tej sprawie dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

    Cieszy mnie, że jednym z celów tego projektu jest poprawa skuteczności stosowania sankcji wobec nielegalnie funkcjonujących podmiotów. Zwiększenie wysokości nakładanych kar jest istotne, ponieważ ewidentnie wysokość dotychczasowych była niewystarczająca. Dla osób nieuczciwych, dla których opieka nad innymi to jedynie czysty biznes, to niestety również żadna kara. Muszę jednak zaznaczyć, że w mojej ocenie rozwiązania zawarte w tym projekcie mogą okazać się niewystarczające. Wielokrotnie przy innych stanowiskach podkreślałam, że równie istotna co wysokość kary jest również jej nieuchronność. Niestety obecne ani nowo projektowane przepisy tej nieuchronności nie gwarantują. Na początku tego roku zapytałam wojewodów o to, jak na zarządzanym przez nich terenie wygląda sytuacja placówek działających bez odpowiedniego zezwolenia. Z przesłanych do mnie informacji wynika, że często zdarza się, że na jeden podmiot kary nakładane są wielokrotnie, a ich wysokość sumuje się nawet do 90 tys. zł.

    Występują również sytuacje, gdy po wszczęciu postępowania o nałożenie kary finansowej za prowadzenie tzw. prywatnego DPS-u bez zezwolenia śledztwo zostawało umorzone w związku z brakiem dowodów. Dla przykładu podam, że w województwie mazowieckim funkcjonują 72 placówki bez wymaganego zezwolenia. To pokazuje moim zdaniem skalę tego problemu. Obecnie, wykorzystując dostępne prawnie narzędzia, osoby nieuczciwe mogą przedłużać toczące się postępowania i w tym czasie wciąż prowadzić placówkę stanowiącą zagrożenie życia i zdrowia osób starszych. Mimo moich wątpliwości proponowane regulacje to krok w dobrym kierunku. Koło poselskie Wolni i Solidarni poprze procedowany projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.