Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 21 września 2016 roku.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
212 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 768).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny.

    W 2003 r. po serii nadużyć, które wiele firm podwykonawczych, w większości małych, rodzinnych biznesów, doprowadziło do bankructwa przez niewypłacenie im należności za wykonaną pracę, wprowadzono do ustawy Kodeks cywilny art. 6471. Zapisy tego artykułu miały zabezpieczyć interesy podwykonawców, którzy w przypadku nieotrzymania należnego im wynagrodzenia od zatrudniających ich wykonawców mogli dochodzić swoich honorariów od inwestorów. Oprócz solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wspomniany artykuł wprowadził instytucję dorozumianej zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy na roboty budowlane z podwykonawcą. Jak wskazują projektodawcy oraz autorzy petycji, której postulaty realizują omawiane propozycje regulacji, rozwiązania, których celem była ochrona podwykonawców, zaczęły jednocześnie obciążać dodatkowym ryzykiem inwestorów. W przypadku bowiem określonych sytuacji są oni zobowiązani do poniesienia kosztów dwa razy: wypłacając należność najpierw nieuczciwemu wykonawcy, zaś później poszkodowanemu podwykonawcy.

    Procedowany projekt ustawy budzi wiele kontrowersji. Według omawianego rozwiązania inwestora obowiązywałaby solidarna odpowiedzialność w przypadku wyrażenia przez niego pisemnej zgody na zatrudnienie podwykonawców, zaś w przypadku wyrażenia zgody w sposób milczący odpowiedzialność ta by nie obowiązywała.

    Według przeciwników tej nowelizacji oczywistym faktem jest, że jeśli inwestor uzyska możliwość uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności, nie udzielając pisemnego potwierdzenia podwykonawcy, to będzie z tej możliwości korzystał i w praktyce solidarność taka nie będzie powstawać. Przekłada się to na ponowny brak ochrony dla podwykonawców, którzy nie mając gwarancji otrzymania pieniędzy za wykonaną pracę, będą zwiększać koszty finansowania.

    Według zwolenników omawiana nowela wyrównuje pozycje rynkowe inwestora i podwykonawcy, wprowadzając korzystne zmiany zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Dla podwykonawcy bowiem jest to jasny sygnał, że jeśli chce, by solidarna odpowiedzialność obowiązywała, to musi uzyskać pisemną zgodę inwestora. Dla inwestora zaś jest to wprowadzenie dodatkowej ochrony, która zmniejsza ryzyko podejmowanych inwestycji.

    Nie przychylając się w swojej opinii do żadnej z przedstawianych argumentacji, mając jednocześnie na względzie, że w celu wypracowania najlepszego rozwiązania konieczne są dalsze prace nad omawianymi regulacjami, Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem ustawy. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.