Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
420 wyświetleń
0

7. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druki nr 1332 i 1390).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko co do sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

    Konieczność uchwalenia tego projektu wynika z dostosowania przepisów istniejącej ustawy do przepisów dyrektywy Komisji Unii Europejskiej. Projekt ustawy wprowadza normy dotyczące sprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, a więc z państw nienależących do Unii Europejskiej oraz państw nienależących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, tkanek i komórek ludzkich przeznaczonych do przeszczepiania i zastosowania u ludzi. Projekt ustawy wprowadza także przepisy dotyczące pobierania i testowania tkanek i komórek, które odbywa się poza Unią Europejską, oraz działań na rzecz zapewnienia monitorowania tkanek i komórek w drodze od dawcy do biorcy.

    Jest to rozwiązanie oczekiwane od dawna i nie podlega dyskusji, że zwiększa bezpieczeństwo obu stron procedury. W projekcie ustawy zdefiniowano na nowo elementy związane z przekazywaniem komórek, tkanek i narządów, w tym istotne zdarzenia niepożądane, będące negatywnym skutkiem ubocznym mogącym wystąpić przy wykonywaniu czynności związanych z komórkami, tkankami i narządami, np. niepełnosprawność i niezdolność do pracy.

    Bezpieczeństwo prawne i w jasny sposób doprecyzowane przepisy zabezpieczają pacjentów i w przypadku nieszczęśliwych powikłań ułatwią poszkodowanym uzyskanie pomocy, nie tylko medycznej. Choćby z tego tylko powodu proponowane rozwiązania są godne poparcia. Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest zobowiązanie banków tkanek i komórek do przechowywania przez co najmniej 30 lat dokumentacji dotyczącej wydawanych materiałów w celu przeszczepiania w sposób umożliwiający identyfikację dawców i biorców.

    Podczas procedowania projektu na posiedzeniu komisji strona rządowa podkreślała, że ustawa zapewnia utrzymanie wymogów jakościowych i bezpieczeństwo dawców oraz biorców. Wobec tych argumentów oraz konieczności implementacji prawa unijnego do polskiego ustawa uzyskała poparcie wszystkich obecnych członków komisji.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni poprze procedowany projekt ustawy. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.