Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 23 listopada 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
558 wyświetleń
0

Stenogram

21. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1988, 1988-A i 2024).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw.

    Projekt ustawy ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym tych zagadnień, co umożliwi gminom sprawniejsze realizowanie celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. ograniczanie dostępności napojów alkoholowych.

    Spożycie alkoholu w Polsce jest wyższe od średniego spożycia w Unii Europejskiej. Z badań wynika, że spożycie napojów alkoholowych w naszym kraju będzie stale wzrastało. Ta sytuacja jest bardzo niepokojąca, dlatego w pełni popieram inicjatywę podjętą przez grupę posłów, którzy chcą wprowadzić do ustawy nowe narzędzia, z których będą mogły korzystać samorządy.

    Wiele chorób powodowanych przez nadużywanie napojów alkoholowych, m.in. urazy, nowotwory, choroby układu sercowo-naczyniowego oraz wiele innych schorzeń, w bezpośredni lub pośredni sposób przyczynia się do śmierci. W Polsce z powodu nadużywania alkoholu umiera w ciągu roku blisko 10 tys. osób. Patrząc na takie statystyki, musimy podejmować zdecydowane działania, które będą skuteczne i efektywne.

    Do tej pory rada gminy określała liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, nie uwzględniając piwa ani alkoholu do 4,5%. Alkohole takie jak piwo są zdecydowanie tańsze i łatwiej dostępne dla ogółu społeczeństwa. Z licznych badań wynika, że to właśnie po piwo najczęściej sięga młodzież. Powszechna dostępność i olbrzymia ilość punktów sprzedaży uniemożliwia skuteczną kontrolę przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, m.in. w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

    Ograniczenie dostępności fizycznej i ekonomicznej jest uznanym na świecie mechanizmem przyczyniającym się do ograniczenia spożycia alkoholu. Przypomnę, że projekt ustawy wprowadza m.in. nowe zasady ustalania przez radę gminy liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Rada będzie mogła w drodze uchwały ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych, a także wprowadzić ograniczenia w zakresie sprzedaży w godzinach nocnych napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Procedowana ustawa daje liczne narzędzia samorządowcom, za pomocą których będą mogli ograniczyć sprzedaż napojów alkoholowych, a pośrednio obniżać spożycie alkoholu przez lokalną społeczność.

    Wierzę, że samorządy z rozwagą i pełną odpowiedzialnością będą wykorzystywały proponowane przez ustawę narzędzia. Samorząd w zależności od lokalnych potrzeb i uwarunkowań będzie kształtować politykę sprzedaży alkoholu. Mam nadzieję, że ta zdrowa polityka przyczyni się do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców, a w szczególności młodzież, oraz będzie miała wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Podkreślenia wymaga fakt, że to samorząd znający lokalne uwarunkowania będzie decydował o usytuowaniu miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za procedowanym projektem ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.