Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 25 maja 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo wodne
 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
582 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 1529).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego projektu ustawy Prawo wodne.

    Głównym celem ustawy jest ułatwienie monitorowania urządzeń melioracyjnych i wałów przeciwpowodziowych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo ludności oraz zmniejszyć ryzyko powodzi. Według Ministerstwa Środowiska obecne podtopienia są spowodowane słabą infrastrukturą przeciwpowodziową. Zdaniem resortu nowe prawo pozwoli na lepsze przygotowanie się na ewentualne wystąpienie wysokiego stanu wód. Jeśli oceny ministerstwa są prawidłowe, to ustawa powinna być jak najszybciej wdrożona. Bezpieczeństwo mieszkających na terenach zagrożonych jest najważniejsze.

    Projekt nowej ustawy zakłada utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które zajmie się wszystkimi wodami publicznymi. Do tej pory zarządzanie było rozproszone. Część wód podlegała samorządom, a część władzom centralnym. Nie podlega dyskusji, że utrudniało to koordynację działań, szczególnie podczas zagrożenia.

    W projekcie ustawy Prawo wodne przewiduje się także utworzenie na terenie całej Polski ok. 50 zarządów zlewni. Pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami, spełniającej kryteria funkcjonalności i bezpieczeństwa, to ważne zadanie, przed jakim stoimy w kontekście nie tylko ekonomicznym, ale i społecznym.

    Projekt ustawy ma umożliwić wdrożenie ponad 20 dyrektyw unijnych i zapewnić zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi zgodnie z obowiązującymi Polskę dyrektywami Unii Europejskiej, w tym zgodnie ze ˝Strategicznym planem adaptacji dla obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu˝.

    Wprowadzenie nowego prawa dotyczącego wód sprzyjać będzie zrównoważonemu rozwojowi Polski, a także ustabilizuje sytuację tej dziedziny gospodarki. Zgodnie z ustawą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie miało kompetencje, by pozyskiwać środki pozabudżetowe przy jednoczesnej pełnej kontroli jego działań i inwestycji. Utworzenie nowej jednostki odpowiedzialnej za wody w Polsce odciąży samorządy, które będą miały mniej obowiązków wynikających z realizacji zadań zleconych przez administrację rządową.

    Projekt, jak dowodzi ministerstwo, jest wynikiem wieloletnich analiz i postulatów kierowanych przez użytkowników wód, a także sugestii i uwag zgłaszanych przez licznych interesariuszy strony społecznej. Dlatego jego założenia wydają się słuszne. Ustawa zapewniająca bezpieczeństwo przeciwpowodziowe jest bez wątpienia potrzebna. Cieszy mnie w tym kontekście również deklaracja ministerstwa, że planuje ono w najbliższych latach przeznaczyć znaczne kwoty na inwestycje przeciwpowodziowe.

    Jestem przekonana, że wprowadzana ustawa może zapewnić wzrost inwestycji dotyczących gospodarki wodnej oraz większą skuteczność pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że procedowana ustawa nie zmieni opłat za wodę zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla odbiorców indywidualnych, a deklaracje pani premier w tym zakresie zostaną w latach 2017 i 2018 spełnione.

    Koło Wolni i Solidarni wnosi o dalsze procedowanie projektu ustawy i przekazanie go do prac w komisjach, a szczególnie do pracy w komisji rolnictwa. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.