Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 25 października 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
574 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837 i 1897).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

    Projekt ustawy ma na celu stworzenie spójnego i przejrzystego zbioru przepisów prawnych dotyczących zakresu finansowania zadań oświatowych. Przedkładany projekt dotyczy m.in. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej, dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej, finansowania świadczeń o charakterze socjalnym, a także czasu pracy nauczycieli, awansu zawodowego oraz oceny pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem i urlopów.

    Podkreślić należy istotę zmian w zakresie dofinansowania świadczeń materialnych o charakterze socjalnym uzależnionych od wkładu gminy w tym zakresie, od jej kondycji finansowej. Gminy, które osiągają niski wskaźnik dochodu, będą musiały dołożyć 5%, a gminy o średnim wskaźniku dochodowym - 10% zamiast obowiązujących obecnie 20%. Zmniejszenie dopłaty ze środków własnych gmin zwiększy dostęp do tej formy wsparcia. Jest to więc zmiana godna poparcia.

    Za słuszne uważam uaktualnienie przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela, które po znowelizowaniu będą odpowiadały zachodzącym zmianom demograficznym i ekonomicznym. Ustawa przewiduje wydłużenie podstawowej ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat z możliwością jej skrócenia w przypadku uzyskiwania wyróżniających ocen pracy. Dodatkowo projektodawcy chcą ujednolicić obowiązek tygodniowego wymiaru godzin zajęć, tzw. pensum, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych do wymiaru 22 godzin tygodniowo oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych - do wymiaru 20 godzin tygodniowo. Projektowana ustawa wprowadza także zmiany w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia.

    Do pracy nad uszczegółowieniem przepisów została powołana podkomisja nadzwyczajna, w której pracach udział wzięła strona społeczna, a w trakcie debaty zgłoszono szereg poprawek. 10 października br. połączone komisje przyjęły sprawozdanie podkomisji wraz z poprawkami. Debata nad projektem na posiedzeniu komisji trwała bardzo długo i ostatecznie część poprawek została przyjęta.

    Jestem świadoma, że nie wszystkie wprowadzane zmiany są doskonałe, i jestem przekonana, że nie wszystkim będą one odpowiadały. Wiem jednak na pewno, że nie możemy w dalszym ciągu bazować na starych, złych rozwiązaniach, które nie odpowiadają dzisiejszym realiom.

    Zmiana ustawy wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Mieliśmy bardzo wiele sytuacji, w których obecne przepisy wzbudzały wątpliwości interpretacyjne oraz powodowały liczne problemy i niejasności. Uważam, że nowe zapisy w sposób jasny regulują zakres objęty ustawą. Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za procedowanym projektem ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.