Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 25 października 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
657 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 1877 i 1925).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

    Przedkładany projekt ustawy ma na celu wprowadzenie obowiązkowego corocznego przedstawienia sprawozdania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sprawozdania będą przekazywane drogą elektroniczną ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.

    Dotychczas Ministerstwo Finansów miało dostęp tylko do danych o dochodach budżetowych z tych podatków oraz o skutkach ulg i zwolnień. Po znowelizowaniu ustawy ministerstwo zyska dostęp do danych o podstawie opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub zwolnieniach z opłat na podstawie, na mocy uchwał rady gminy, a także do aktualnych stawek podatkowych w poszczególnych gminach.

    Do tej pory dane o stawkach podatkowych były gromadzone za pomocą badań ankietowych, które nie dawały pełnego obrazu prowadzonej polityki podatkowej w poszczególnych gminach. Uważam, że nowelizacja ustawy w znaczny sposób przyczyni się do zwiększenia możliwości prowadzenia racjonalnej polityki podatkowej. Termin wyznaczony na przygotowanie sprawozdania został dostosowany przez projektodawców do terminu, w którym stosowne organy podatkowe będą miały dostęp do potrzebnych do złożenia sprawozdania informacji.

    Projektowana regulacja nie pociąga za sobą zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansowego. W mojej ocenie przygotowanie sprawozdania rocznego nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla pracowników organów podatkowych, które będą odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdania, zwłaszcza w zestawieniu z korzyściami, jakie to zestawienie przyniesie. Nowelizacja ustawy przyczyni się do zwiększenia możliwości analizy obowiązujących rozwiązań podatkowych, ułatwi oszacowanie struktury wpływów w podziale na typy podmiotów opodatkowania oraz określenie średnich stawek podatków w poszczególnych gminach. To z kolei pozwoli na bardziej racjonalną politykę podatkową rządu, co będzie z korzyścią dla nas wszystkich.

    Koło Wolni i Solidarni zarówno poprzednio, jak i teraz popiera projekt ustawy. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.