Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2018 roku.
Sprawozdanie Komisji o:
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
686 wyświetleń
0

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o:
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(druki nr 771, 806 i 993).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nie możemy dopuszczać do fałszowania prawdy na temat zbrodni ludobójstwa, która miała miejsce na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Nie ma naszej zgody na zakłamywanie faktów historycznych w aspekcie eksterminacji ludności polskiej, żydowskiej, czeskiej, słowackiej, ormiańskiej czy ukraińskiej.

    W okresie od lutego 1943 r. do 1944 r. doszło do masowych mordów dokonanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Szczyt czystek etnicznych miał miejsce 11 lipca 1943 r., kiedy to na Wołyniu ukraińscy oprawcy zaatakowali 100 miejscowości. Tylko od lipca do sierpnia tego roku zginęło ponad 20 tys. Polaków. To fakty.

    Obecnie państwo ukraińskie prowadzi politykę gloryfikacji sprawców ludobójstwa na Kresach II Rzeczypospolitej na wszystkich szczeblach edukacji. Przejawia się to także w innych sferach życia społecznego i publicznego. Wybielanie zbrodniczych działań Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii należy do priorytetów ukraińskiej polityki historycznej. Do panteonu bohaterów Ukrainy zostali zaliczeni ideolog nacjonalizmu i polityczny przywódca OUN Stepan Bandera i bezpośredni dowódca ludobójczych akcji na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej Roman Szuchewycz.

    Państwo polskie musi tę sprawę postawić jasno: banderyzm i działalność OUN czy UPA musi być w Polsce traktowana na równi z hitleryzmem i sowietyzmem. Jakiekolwiek formy upamiętniania postaci Bandery, Szuchewycza czy innych ludobójców rodem z UPA muszą być traktowane równoznacznie z gloryfikowaniem Hitlera, Himmlera, Hansa Franka czy Rudolfa Hessa. Jakakolwiek forma upamiętniania członków UPA traktowana musi być tak samo jak upamiętnianie zbrodniarzy Dirlewangera i innych ludobójczych jednostek SS. W świetle konwencji genewskich członkowie UPA, tak samo jak członkowie dywizji Dirlewangera, nie byli żołnierzami. Zgodnie z tymiż konwencjami nie mają oni prawa do jakiejkolwiek formy upamiętnienia, włącznie z prawem do mogiły żołnierskiej. Ta jasno postawiona sprawa musi być oczywista także dla wszystkich odwiedzających Polskę. Tak jak oczywiste, surowe i nieuchronne muszą być sankcje w przypadku jakiejkolwiek próby kultu Bandery, Szuchewycza, OUN czy UPA.

    Pojawiające się w obiegu publicznym, także za granicą, określenia takie jak ˝polskie obozy śmierci˝, ˝polskie obozy zagłady˝ czy ˝polskie obozy koncentracyjne˝, sprzeczne z prawdą historyczną, wywołują negatywne skutki, godząc bezpośrednio w dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej i narodu polskiego, oraz działają destrukcyjnie na wizerunek Polski. Wywołują u odbiorców wrażenie, że odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez Niemców ponosi naród polski i państwo polskie.

    Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że kroki podejmowane dla szybkiego i skutecznego sprostowania informacji nieopartych na prawdzie historycznej były mało skuteczne, dlatego konieczne jest stworzenie narzędzi prawnych pozwalających polskim władzom prowadzić konsekwentną politykę historyczną przeciwdziałającą fałszowaniu historii i chroniącą dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzane zmiany do ustawy mają na celu danie narzędzi państwu, aby mogło skutecznie przeciwdziałać fałszowaniu faktów historycznych. Obecne mechanizmy reagowania na oczernianie Polski i Polaków wykorzystujące jedynie instrumenty dyplomatyczne okazały się nieskuteczne. Uważam, że wprowadzenie możliwości ochrony dobrego imienia Polski na drodze karnej i cywilnej jest potrzebne i zasadne. Musimy, mamy prawo oraz obowiązek chronić Rzeczpospolitą Polską i naród polski przed szkalowaniem.

    Koło Wolni i Solidarni popiera oba projekty ustaw. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.