Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2018 roku.
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
684 wyświetleń
0

Stenogram

19. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druki nr 2197 i 2202).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.

    Ochrona i stanie na straży praw dzieci powinny być naszym priorytetem. Dzieci są istotami bezbronnymi, dlatego powinniśmy je otaczać szczególną troską.

    Przypomnę, że niniejszy projekt ustawy wiąże się z czterema aktami prawa międzynarodowego: europejską konwencją luksemburską z 20 maja 1980 r., konwencją haską z października 1980 r., konwencją haską z 19 października 1996 r. oraz rozporządzeniem Rady z listopada 2003 r. Wszystkie te dokumenty regulują prawo w zakresie postępowania w przypadkach transgranicznych, m.in. tzw. rodzinnych, uprowadzeń i zatrzymań dzieci w sposób mający ograniczyć negatywne skutki tych zdarzeń. Aby zwiększyć ochronę państwa nad swoimi małoletnimi obywatelami, konieczna jest poprawa efektywności działań podejmowanych na podstawie tych aktów. Niezbędne jest uchwalenie ustawy porządkującej w swej treści niedostatecznie uregulowane kwestie omawianej materii.

    Podczas debaty w Senacie senatorowie zgłosili do projektu ustawy trzy poprawki.

    W 1. poprawce proponują wydłużenie z 2 do 4 miesięcy terminu sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. To wszystko w celu umożliwienia dotrzymania terminu sporządzania i wnoszenia skarg kasacyjnych przez podmioty do tego uprawnione.

    Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała poprawki Senatu. Nie zmieniają one istotnych założeń ustawy. Przyjęte rozwiązania potwierdzają, że państwo polskie dostrzega wielka wartość, jaką dla społeczeństwa stanowią jego najmłodsi obywatele, i to bez względu na miejsce ich urodzenia.

    Koło Wolni i Solidarni popiera zaproponowane przez Senat poprawki. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.