Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 27 lutego 2018 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
613 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2236 i 2272).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

    Przedkładany projekt nowelizacji ustawy wprowadza możliwość zgłaszania urodzenia dziecka, oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka w formie dokumentu elektronicznego. Dodatkowo od 1 czerwca br. możliwe będzie wydanie w formie elektronicznej zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy. Nowelizacja ustawy rozszerza zakres gromadzonych danych w rejestrze PESEL. Zmiana będzie polegała na dodaniu numeru PESEL rodziców przy akcie urodzenia dziecka, o ile numer został nadany rodzicom. Przepisy z tego zakresu będą obowiązywały od 1 grudnia 2018 r. Dzięki temu w rejestrze będą znajdowały się dane, które w jednoznaczny sposób pokażą relację dziecka z rodzicami, którzy są wpisani do aktu urodzenia.

    Uważam, że wprowadzane zmiany są zasadne. Obecnie nie ma możliwości zgłaszania urodzenia dziecka drogą elektroniczną. Nowelizowana ustawa daje takie możliwości, co będzie miało pozytywny wpływ na odciążenie rodziców, którzy dotychczas osobiście musieli stawiać się w urzędzie stanu cywilnego. Młodzi rodzice będą mogli w pełni zająć się swoim najmłodszym członkiem rodziny zamiast biegania po urzędach. Myślę, że wprowadzana zmiana spotka się z dużą aprobatą świeżo upieczonych rodziców.

    Nowelizacja ustawy ma na celu usprawnienie wyjaśniania zgłoszonych niezgodności przez organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL. W chwili obecnej informację o niezgodności trzeba było zgłosić do ministra właściwego do spraw informatyzacji, co w znaczny sposób wydłużało czas oczekiwania na ustalenie poprawności danych zapisanych w rejestrze. Wprowadzane przepisy umożliwiają przekazywanie zawiadomień o niezgodności bezpośrednio do organu, który jest odpowiedzialny za rejestr. Zmiana będzie miała wpływ na skrócenie czasu realizacji spraw.

    W nowelizowanej ustawie wprowadza się przepisy dotyczące udostępniania danych w rejestrze stanu cywilnego takim służbom jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, ale tylko w zakresie ustawowych zadań.

    Trzeba podkreślić, że wprowadzane zmiany w przepisach są niezbędne dla realizacji projektu informatycznego dotyczącego budowy i rozwoju systemu rejestrów państwowych. Najistotniejsze jest jednak to, że zaproponowane rozwiązania zmniejszą biurokrację, usprawnią proces wydawania zaświadczeń i istotnie skrócą procedurę ich wydawania, innymi słowy, będą przyjaźniejsze dla obywateli.

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za przyjęciem ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

    (Poseł Jerzy Meysztowicz: Zaskoczenie.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.