Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 27 września 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
647 wyświetleń
0

Stenogram

8. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk nr 1827).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.

    Omawiany dziś projekt ustawy wiąże się z czterema aktami prawa międzynarodowego: europejską konwencją luksemburską z 20 maja 1980 r., konwencją haską z 25 października 1980 r., konwencją haską z 19 października 1996 r. oraz rozporządzeniem Rady nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. Wszystkie te dokumenty regulują prawo w zakresie postępowania w przypadku transgranicznych uprowadzeń i zatrzymań dzieci w sposób mający ograniczyć negatywne skutki tych zdarzeń. Jednak jak wskazują wnioskodawcy, przepisy te nie są wystarczające. Aby zwiększyć ochronę państwa nad swoimi małoletnimi obywatelami, konieczna jest poprawa efektywności działań podejmowanych na podstawie tych aktów. Niezbędne jest uchwalenie ustawy regulującej w swej treści dotąd nieuregulowane bądź niedostatecznie uregulowane kwestie omawianej materii oraz ujednolicenie obecnie obowiązującego prawa.

    W procedowanym dziś projekcie wnioskodawcy proponują wiele rozwiązań służących poprawie skuteczności ochrony praw dziecka w postępowaniach transgranicznych. Większość z nich pozytywnie wpłynie na szybkość prowadzenia tych postępowań oraz podejmowania przez odpowiednie organy odpowiednich kroków, jak m.in. powierzenie rozpoznawania spraw dotyczących bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dzieci sądom okręgowym, zaś Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie powierzenie rozpatrywania apelacji w tych sprawach. Usprawniający charakter mają również regulacje dotyczące wykonywania orzeczeń o odebraniu dziecka, uprawnienie Policji do przetwarzania danych osób, których dotyczy postanowienie o odebraniu dziecka, zmiany wpływające na poprawę pracy kuratorów oraz wprowadzenie w sprawach o wydanie dziecka za granicę przymusu adwokackiego. Przepisy te ze względu na delikatną naturę dziecka i trudności, jakie może mieć ono w ponownym nawiązaniu relacji z prawomocnym opiekunem po długiej rozłące, mają kluczowe znaczenie dla ich dobra.

    Cieszy mnie, że państwo polskie dostrzega wielką wartość, jaką dla społeczeństwa stanowią jego najmłodsi obywatele, i to bez względu na miejsce ich urodzenia. Procedowane dziś regulacje dowodzą, że polski rząd chce stać na ich straży i bronić ich praw. Koło Wolni i Solidarni popiera tę inicjatywę i popiera dalsze procedowanie tego projektu. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.