Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 27 września 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
646 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (druki nr 1791 i 1844).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

    Ustawa upraszcza i doprecyzowuje procedury tworzenia programu polityki zdrowotnej, a co najważniejsze, pozwala na stworzenie projektu programu polityki zdrowotnej nie tylko w oparciu o tzw. mapy potrzeb społecznych, ale również na podstawie dostępnych danych epidemiologicznych.

    Ważną nowością zapisaną w ustawie jest to, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie wydawać opinie tylko odnośnie do projektów programów polityki zdrowotnej, dla których nie zostały opublikowane odpowiednie rekomendacje.

    Procedowana ustawa daje realne szanse na skrócenie oczekiwania na program zdrowotny, bo wprowadzone modyfikacje mają na celu m.in. opracowanie ram prawnych umożliwiających przeprowadzenie programów pilotażowych i uproszczenie procedury tworzenia programu polityki zdrowotnej.

    W omawianym projekcie ustawy bardzo istotną zmianą jest w moim przekonaniu zapis, który uwzględnia moje starania i postulat środowiska rodzin osób uzależnionych oraz terapeutów. Dotyczy on zdjęcia z członków rodzin uzależnionych obowiązku uzyskiwania skierowań na terapię. Dzięki tym zmianom osoby współuzależnione będą miały wreszcie takie same prawa do leczenia, jak osoby uzależnione. Nie będą one musiały posiadać skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, by podjąć wciąż jeszcze wstydliwe społecznie leczenie współuzależnienia. Z ułatwionego dostępu do terapii w zgodzie z ustawą korzystać będą mogły osoby współuzależnione spokrewnione z osobą uzależnioną, a także niespokrewnione, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną.

    To krok milowy w leczeniu uzależnień, bo w istniejącym systemie osoba współuzależniona musiała nie tylko borykać się ze wstydem, ale i zmierzyć z trudnością ze znalezieniem profesjonalnej pomocy we wczesnych stadiach rozwoju zaburzenia.

    Jestem przekonana, że wraz z wejściem tej ustawy w życie wiele osób realnie poprawi swoje codzienne życie. Procedowany projekt ustawy może nie jest doskonały, ale pozwala na lepsze możliwości leczenia pacjentów.

    Koło Wolni i Solidarni w pełni popiera procedowaną ustawę. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.