Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2018 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
680 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (druki nr 2264 i 2315).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.

    Wprowadzane zmiany w Prawie farmaceutycznym mają na celu m.in. umożliwienie rozwoju telemedycyny w naszym kraju. Możliwość wystawienia recepty po konsultacji w sprawie pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności będzie miało na to bezpośredni wpływ. Nowelizowane Prawo farmaceutyczne wymaga także dostosowania do przepisów Unii Europejskiej w obszarze recept transgranicznych. Nowelizacja ustawy przewiduje modyfikację niektórych przepisów dotyczących wystawiania zapotrzebowania na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Wystawiane zapotrzebowanie zawierać ma m.in. informację o kolejnym numerze zapotrzebowania wystawionego przez dany podmiot wykonujący działalność leczniczą, szczegółowe dane dotyczące podmiotu leczniczego, kierownika, a także lekarza, który podpisał zapotrzebowanie. Dodatkowo każde zapotrzebowanie zawierać ma informację odnoszącą się do liczby pacjentów, którzy będą korzystać z produktów leczniczych. Podmioty lecznicze będą obowiązane także do wydawania oświadczenia, że asortyment ujęty w zapotrzebowaniu został wykorzystany w celu udzielenia pacjentowi świadczenia opieki zdrowotnej. To oczywiste, że takie uporządkowanie przepisów w tym zakresie jest konieczne i korzystne.

    Wprowadzane zmiany dotyczą także przepisów regulujących wystawianie, realizację i kontrolę recept i e-recept, a także opracowywanie przez apteki sprawozdań przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Wystawianie e-recept pacjentom kontynuującym leczenie w wypadku chorób przewlekłych w bezpośredni sposób wpłynie na ograniczenie wizyt u lekarza tylko w celu uzyskania kolejnej recepty. Uważam, że będzie miało to przełożenie na zmniejszenie kolejek w przychodniach.

    Dodatkowo nowelizowane przepisy wprowadzają obowiązek prowadzenia przez apteki ewidencji zrealizowanych recept farmaceutycznych oraz zapotrzebowań. Dotychczasowe przepisy takiego obowiązku nie nakładały. Uważam wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji za zasadne i potrzebne. Podmioty prowadzące działalność leczniczą będą obowiązane do zapewnienia organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wglądu do prowadzonych ewidencji, a także kopii wystawionych zapotrzebowań. Pozwoli to wyeliminować ewentualne błędy, nieprawidłowości czy przypadki nieuczciwości.

    Proponowane zmiany dotyczą także sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej wprowadzanego dzięki możliwości wykorzystania potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych z systemu teleinformatycznego udostępnianych bezpłatnie przez ZUS. To narzędzie będzie służyć do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Zmiana ma istotny wpływ na proces przechodzenia na elektroniczny sposób prowadzenia całej dokumentacji medycznej.

    Podczas posiedzenia komisji zarzucano wnioskodawcom brak konsultacji społecznych. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że Ministerstwo Zdrowia zamierza przeprowadzić pilotaż, który jest pogłębioną wersją takich konsultacji społecznych. Na podstawie pilotażu będzie można zobaczyć, co i jak funkcjonuje, i dokonać stosownych korekt we wdrażaniu systemu. Uważam, że podjęte przez Ministerstwo Zdrowia działanie jest dobre i pokaże niedoskonałości systemu, a tym samym pozwoli je usunąć przed wprowadzeniem e-recepty w całym kraju. To oczywiste, że takie rozwiązanie pozwoli uniknąć wielu błędów na etapie wdrażania całego systemu.

    Wprowadzane przepisy są dobrym krokiem w kierunku tworzenia dla pacjentów przyjaznych warunków leczenia, a jednocześnie są elementem trwającego obecnie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia, który pozwoli na usprawnienie, a zarazem monitorowanie realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za przyjęciem ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.